Majitelem a tvůrcem sbírky panenek je Lubomír Votava, který z nich prý čerpá pozitivní energii. „Panenky jsou médium, z kterého na mě přechází energie. Když zapálím svíčku a dívám se do očí některé z nich, vidím v jejích očích dítě, které si s ním před sto lety hrálo,“ upřesnil důvod své strašidelné sbírky před dvěma lety pro Deník Votava. „Panenky mají souvislost s mým dětstvím, protože prateta za války posílala mojí mámě do Čech panenky. A já je později vyslídil na půdě a oblíbil si je,“ dodal.

Podobně strašidelný dům s panenkami je také v Mexiku, kdo nechce letět tak daleko, určitě si vystačí s Rváčovem.

Čtyři palice jsou přírodní rezervací a součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy a leží východně od Křižánek. A proč takový název? Protože svými rulovými skalními útvary připomínají právě čtyři palice. Skalní útvary mají podle webu www.kudyznudy.cz své názvy Čtyřpaličatá skála, Děvín, Tvrz a na ně navazuje ještě skalní útvar Opomenutá. Do oblasti vedou turistické značky a skály využívají hojně i horolezci.