Salonní vůz arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Firma Ringhoffer v Praze na Smíchově postavila salonní vůz v roce 1909. Prostor vozu byl proveden jako byt s mnoha pokoji rodičů, dětí, toaletou, kuchyňkou a pokoji pro služebnictvo. Prostě pro pohodlí arcivévody. Vůz je též vybaven teplovodním topením. Arcivévoda používal salonní vůz až do roku 1914.

Pak byl zařazen do salonních vozů rakouských drah. V roce 1924 v rámci repatriací byl přidělen Československé republice. V roce 1971 byl předán Národnímu technickému muzeu. Restaurování vozu se uskutečnilo v letech 2009 až 2010. V Pardubicích byl vůz samostatně vystaven 14. 5. 2011 a posléze 23. 7. 2018 jako součást vlaku salonních vozů. Hmotnost vozu 43 000 kg, délka 20 metrů, max. rychlost 100 km/hod.

Jaroslav Černý, Pardubice