Pohřebačský jarmark každoročně navštíví nejméně tři tisíce návštěvníků. Lákají je nejen stánky více než stovky trhovců, bohaté občerstvení, atrakce pro děti, ale i vystoupení umělců různých žánrů na dvou pódiích. Od počátků jsou nedílnou součástí jarmarku ukázky lidových řemesel a tvořivosti. Žáci středních řemeslných škol obou krajů zde představují své obory, dovednost českých rukou a stále živou tradici našich řemesel.

Velice nás to mrzí, ale chystaný jubilejní 10. ročník Pohřebačského jarmarku se v letošním roce 28. září neuskuteční.

Náš jarmark se v uplynulých devíti ročnících těšil veliké účasti a oblibě. V důsledku situace v souvislosti se šířením COVID-19 bylo na akce vyhlášeno mnoho opatření, která bohužel nejsme schopni splnit. Velmi zásadním je pro nás především omezování počtu účastníků hromadných akcí.

Věříme, že v příštím roce bude lépe a že se na 10. Pohřebačském jarmarku sejdeme opět v hojném počtu, za příznivého počasí, a ještě příznivějších podmínek.

Těšíme se s vámi všemi na viděnou opět za rok 28. září 2021.

Více na: https://pohrebacskyjarmark.cz, Radek Šejvl, člen výkonného výboru Život na vesnici z.s.