V letošním školním roce naše venkovní sportoviště dostalo díky rekonstrukci úplně novou tvář. Nutno dodat, že velmi povedenou! Staré hřiště se proměnilo v multifunkční prostor, který bude sloužit ne jenom žákům polabinské jedničky, ale i veřejnosti. Největší proměnou prošel atletický ovál, sektory pro skok daleký a nově máme k dispozici i sektor pro vrh koulí. Na multifunkčním hřišti je možné zahrát si volejbal, basketbal, nohejbal či házenou. Výraznou modernizací prošlo i softbalové hřiště, které zde má letitou tradici. Dostatečný prostor zbyl i pro travnatou plochu, na níž lze provádět různé formy drobných pohybových her. Žákům i učitelům se tak nabízí možnost pestřeji využívat plochu nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro sportovní kroužky a další volnočasové aktivity. Tento povedený areál, jehož rekonstrukce probíhala od července do listopadu 2020, bude sloužit v odpoledních hodinách a o víkendech široké veřejnosti. Děkujeme zřizovateli Magistrátu města Pardubice za poskytnutí finanční částky, díky níž mohlo toto zdařilé dílo v prostorách pardubické základní školy vzniknout.

Michaela Odvárková