Je tomu už více jak pět let, co jsem se vrátila z českých Bílých Karpat okouzlená místními lukami se solitéry a malými polnostmi. „To chci u nás taky“, usmyslela jsem si při pohledu na tu naší placku s lány tak obřími, že těch pár vzácných remízků se tam pro oko zcela ztratí.

Je tomu už více jak měsíc, co proběhlo třetí a tentokrát největší veřejné sázení, které jsem zorganizovala. Za ty tři roky mi prošlo rukama zhruba 500 stromů a keřů, většina ovocných. Při posledním sázení se vysadilo necelých 250 kousků a ruku k dílu přišlo přiložit až neuvěřitelných 100 lidí. Musím říct, že jsem se z toho dlouho vzpamatovávala, proto píšu článek až s takovým odstupem času. Také jsem musela dohnat všechny povinnosti, které jsem při přípravách sázení odkládala. A že jich bylo. Zařídit sázení v takovém rozsahu opravdu není legrace. Tentokrát se navíc sázelo na dvou lokalitách – mezi Prachovicemi a Dašicemi na pozemcích Povodí Labe a mezi Platenicemi a Kostěnicemi, na pozemcích obce Moravany. Po vypracování projektu jsem na tuto výsadbu získala peníze od dm drogerie markt, které tímto moc děkujeme. Ochrany a podpůrný materiál pak zaplatila sama obec a Povodí Labe, čehož si také moc vážíme. Obecně jsem letos měla mnohem větší podporu z okolních zastupitelstev – konkrétně od obce Moravany a města Dašice. V minulosti jsem byla některými členy odmítána i s nabídkou nemalých darů, ale po změně zastupitelstev se věci, které stály i roky, najednou začaly hýbat. Tímto tedy ještě jednou děkuji za podporu.

Velký dík také patří paní ředitelce ZŠ Moravany, která mobilizovala celý ekologický kroužek a na sázení tak přišla téměř celá devátá třída s rodinami. Takový nával lidí nikdo z nás nečekal. Při sázení to byl opravdu šrumec a kořenové systémy 250 stromů zmizely v zemi, ani nevím jak.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i spolku Pestré Polabí, který se na výsadbě také podílel a který taktéž organizuje mnoho dobrovolnických aktivit. Čtenáři je mohou sledovat například na Facebooku, kde se vždy dobrovolnické příležitosti objevují v podobě událostí. 

S touto aktivitou hodlám určitě v příštích letech pokračovat a za tímto účelem zřizuji i neziskovou organizaci, jejíž jméno je stále v jednání, ale zatím to vypadá na Hrdý stromy. Jejím cílem bude obnova a osázení rozoraných cest a remízků, větší osazování těch stávajících, zmenšování polností či zastiňování malých toků. Chceme také informovat vlastníky pozemků a inspirovat je k revizím pachtovních smluv. Málo kdo totiž ví, že jako vlastníci si můžeme diktovat, jak se bude s našimi pozemky zacházet, a nemusíme si nechat ničit půdu, kterou pronajímáme. Není to ani nic složitého a mnoho jednoduchých kroků je popsáno na www.ziva-puda.cz. Budeme ale také měnit zatravněné plochy na louky a trvalkové záhony ve městech, či jednat s městy a obcemi o změně bílého osvětlení, na žluté, které nemá tak nedozírné dopady na faunu a floru (více info na www.bilesvetlo.cz).

Pokud nás chcete podpořit, nebo se v budoucnu také přidat k sázení, můžete sledovat sociální sítě (Facebook a Instagram) pod Miskephotos, nebo mě přímo kontaktovat na micheala.hrdaa@gmail.com.

Michaela Hrdá