Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci urazí cestu 32 kilometrů dlouhou. Ale pro zájemce bude vypraven také autobus z Pardubic a Chrudimi.

Slavnostní bohoslužba v kostele Panny Marie Pomocné, kterou bude pouť zakončena, bude přenášena i online. Více informací naleznou poutníci na webu www.pardubice.charita.cz, www.chrudim.charita.cz a www.novehrady.charita.cz.

Jana Karasová, Jan Lohynský