Rozhodnete-li se pro návštěvu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, pak věřte, že zde můžete strávit celý den. Areál je poměrně rozsáhlý a nejedná se pouze o prohlídku starokladrubských koní ve stájích.

K hřebčínu patří dvůr Františkov v Selmicích, dvůr Josefov, či park Mošnice. Louky jsou protkány starými stromy v alejích i solitery. Mezi nimi protéká Strašovský potok napájející několik vodních ploch. Procházející nezpevněná cesta je současně Naučnou stezkou pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní.

Replika Kašparova letadla.
Pohleďte na letadlo Jana Kašpara. V tomto stoji letěl z Pardubic do Chuchle

Dobrý dojem návštěvy umocňuje pořádek a čistota celého parku. Celý areál byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Miroslav Hovorka