Samotné porodnicko-gynekologické oddělení bylo v Pardubicích založeno v roce 1930. Tehdy sídlilo hned za vstupní branou do nemocnice v dnes již neexistující budově. „Do této doby porody probíhaly v domácnosti a o rodičky se staraly porodní báby. V komplikovaných případech byla rodičkám péče poskytována na chirurgickém oddělení. Ostatně gynekologie a porodnictví se jako samostatný obor oddělilo právě z chirurgie,“ říká přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Milan Košťál.

Ve stejném roce byl v nemocnici v Pardubicích založen také Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek. Jeho ředitelem se stal profesor Cyril Gála, který byl současně prvním primářem nově vzniklého porodnicko-gynekologického oddělení. Po profesoru Gálovi se ve vedení oddělení vystřídalo dalších šest primářů. V roce 2008 bylo oddělení povýšeno na kliniku a jejího vedení se ujal dosavadní primář a současný přednosta kliniky docent Milan Košťál. „Povýšení oddělení na kliniku prakticky znamená neustálé zlepšování poskytované péče, zavádění nových metod, vědeckou činnost a výuku porodních asistentek, instrumentářek a mediků,“ vysvětluje přednosta.

 Za dobu existence samostatného porodnicko-gynekologického oddělení se samotný obor změnil k nepoznání. „Stručně řečeno se porody z domácnosti přesunuly do nemocnice, díky čemuž výrazně klesla mateřská a novorozenecká úmrtnost. Z původně výjimečných císařských řezů se stala standardní porodnická operace. K tomu přispěl rozvoj anestezie, objev antibiotik a přístrojová a biochemická detekce porodnických patologií,“ popisuje docent Milan Košťál. Péče o novorozence se dostala z rukou porodníků do rukou pediatrů – neonatologů. Také zde došlo k bouřlivému rozvoji oboru, což umožnilo přežívání novorozenců nízké hmotnosti.

Změnil se i průběh porodů. „Z původních společných porodních sálů vznikly porodní boxy, které zajišťují více soukromí, péče se individualizovala, a to umožnilo přítomnost otců a osob blízkých u porodu,“ dodává přednosta kliniky s tím, že v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru se nyní mnohem více přihlíží k individuálnímu přání žen na vedení a průběh porodu.

Každý rok se na pardubické Porodnicko-gynekologické klinice narodí bezmála šestnáct set dětí.
 

Vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích

Vzdělávání porodních asistentek má v Pardubicích stejně dlouhou tradici jako samotné porodnicko-gynekologické oddělení. V roce 1930 vznikl v Pardubicích Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek pod vedením profesora Cyrila Gály. Ženy, které chtěly být přijaty ke vzdělávání, musely splňovat řadu podmínek. Mezi nimi byl například věk mezi 20 a 30 lety, výborný zdravotní stav, ústní i písemná zkouška zahrnující mj. dějepis, občanskou nauku, fyziku a chemii, nebo potvrzení, že v místě bydliště žadatelky prozatím žádné další porodní asistentky nepůsobí. Celý výcvik trval 10 měsíců a posluchačku přišel na 7 až 8 tisíc korun.
Mezi lety 1930–1948 absolvovalo studium na 450 žen z celé republiky. Od roku 1947 se porodní asistentky vzdělávaly na nově otevřené Vyšší sociálně zdravotnická škole.

Kateřina Semrádová