V měsíci květnu vyšla kniha Příroda Přeloučska, mapující přírodu nejzápadnější části Pardubického kraje. Kniha je celobarevná, je vytištěna na matném křídovém papíře a má 52 stran.

Publikace má celkově šest kapitol. První kapitola se věnuje krajině a přírodě na Přeloučsku. V této části knihy jsou popsány dvě výrazně odlišné části Přeloučska a to jižní část tvořená posledním výběžkem Železných hor a část severní tvořená nížinným Polabím. V dalších čtyřech kapitolách jsou stručně rozebrány základní biotopy regionu, především vody, lesy, kulturní step a lidské stavby. V poslední kapitole jsou postihnuty změny v krajině a přírodě Přeloučska. Je zde zmínka a živočiších a rostlinách, které do regionu nově pronikli v posledních letech, především z jižních směrů.

Kniha je pro zájemce dostupná v knihovnách na Přeloučsku a některých vědeckých knihovnách.

Martin Kohoutek, autor