Účinnost léčby rakoviny touto operací je sice velká, lidé po ní ale přijdou o hlas.

Spolek S-let vznikl, aby mohl sdružovat právě pacienty s tracheostomií (lidově řečeno se "slavíkem"). Lidé po ztrátě hrtanu v něm mají možnost sdílet své zkušenosti, zároveň jim jsou nápomocni také odborníci ze zdravotnické péče, jako jsou třeba logopedi, kteří členům pomáhají v osvojování náhradních způsobů komunikace. Dalším cílem spolku je zvýšit mezi veřejností povědomí o laryngektomii, životě lidí bez hlasu a náhradní hlasové komunikaci.

V současnosti má spolek 30 členů, 17 z nich podstoupilo totální laryngektomii. S-let je členem Národní rady osob se zdravotním postižením, také je registrován v databázi pacientských organizací Ministerstva zdravotnictví ČR.

Spolek, který má své sídlo v Hradci Králové, sdružuje pacienty z celé České republiky. Své pardubické příznivce a členy pozve na setkání ve čtvrtek v 16 hodin do čínské restaurace U Bílého koníčka na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Karel Tejkl