1. Zastupitelský klub ODS velmi oceňuje ohromný sportovní úspěch fotbalistů FK Pardubice, kteří systematickou a dlouhodobou sportovní prací po více než 50 letech vybojovali pro Pardubice účast v první fotbalové lize.

2. Je smutnou realitou těchto dnů, že z úspěchu se nemohou pardubičtí fotbalisté a jejich fanoušci těšit na svém domácím odpovídajícím stadionu a nemohou na něm v nejbližší době ani začít novou éru pardubického fotbalu. Zastupitelé ODS již od minulého volebního období trvale upozorňují na chyby projektu, které jsou zejména koncepčního a ekonomického rázu. Bohužel ani požadavek ODS po volbách 2018 na okamžitou revizi projektu nezabránil „duchovním otcům“ v prosazení projektu ve stávající podobě. Zastupitelé zvolení za ODS jsou toho názoru, že včasným vyslyšením jejich připomínek mohla mít výstavba fotbalového stadionu v současné době daleko jistější a reálnější obrysy včetně přiměřených dopadů na ekonomiku města. Zastupitelé ODS budou nadále požadovat, aby náklady (jak investiční, tak následné provozní) na projekt sportovní infrastruktury tohoto typu (fotbalový stadion pro první fotbalovou ligu) neneslo výhradně samotné město Pardubice, ale mělo by na nich významně participovat více subjektů – zejména samotná fotbalová komunita (ať již prostřednictvím FAČR nebo FK Pardubice) a stát prostřednictvím Národní sportovní agentury; případně Pardubický kraj. Pardubická ODS si u projektů tohoto typu dokáže také velmi dobře představit účast soukromého investora formou tzv. PPP projektu.

3. Jako rychlé a konkrétní řešení napomáhající fotbalistům FK Pardubice s řešením jejich aktuální situace navrhne zastupitelský klub ODS zastupitelstvu města schválení poskytnutí mimořádné dotace pro FK Pardubice ve výši 100 000 Kč na každé prvoligové utkání v sezóně 2020/2021, které bude sice považováno za domácí utkání, ale fotbalisté FK Pardubice ho budou nuceni odehrát na fotbalovém stadionu mimo Pardubice. Město Pardubice se obdobným způsobem v minulosti postavilo k hokejovému klubu, kdy z důvodů rekonstrukce zimního stadionu museli hokejisté hrát svá domácí utkání v Hradci Králové.

Klub ODS v zastupitelstvu města Pardubic