V Pardubicích již 25 let působí anglický řečnický klub Pardubice Enthusiasts založený manželi Wágnerovými pod záštitou celosvětově známé neziskové organizace Toastmasters International, která letos slaví 100 let. Pardubický klub má celkem 29 členů a schází se v Evropském domě na Pernštýnském náměstí v Pardubicích každé pondělí od 18 hodin. Členové klubu zde rozvíjejí své řečnické a prezentační schopnosti v anglickém jazyce a zároveň se učí vést lidi v týmu a vhodně formulovat zpětnou vazbu.

Každý rok se členové klubu účastní také řečnických soutěží v anglickém a českém jazyce v rámci regionu a pokud v regionu uspějí, tak se pak utkají s nejlepšími řečníky z celé České republiky, kde dnes existuje již 17 Toastmasters klubů. Nejlepším řečníkem v českém improvizovaném a inspirativním projevu se na celostátních soutěžích na podzim 2023 a na jaře 2024 v Praze stala nynější prezidentka pardubického klubu Karolína Šulcová, která vyhrála klubovou, regionální a nyní i dvakrát celorepublikovou soutěž.

Pokud se i vy chcete stát mistrem slova, přijďte se podívat do klubu Pardubice Enthusiasts.

Vlaďka Janů