Historií pardubické továrny vás provede webová výstava nazvaná Pravá pardubická Franckovka Východočeského muzea v Pardubicích, kterou najdete na www.vcm.cz. Vliv na rozšíření kávovin měla i Napoleonem vyhlášená kontinentální blokáda na počátku 19. století. Kvůli omezení dovozu zrnkové kávy ze zámoří se hledaly způsoby, jak si podobný nápoj opatřit z domácích zdrojů. V tomto odvětví prokázal své schopnosti i podnikatel německého původu Johann Heinrich Franck (1792–1867). Je to právě jméno zakladatele, které se otisklo do pojmenování celé společnosti (Heinrich Franck Söhne, Jindřicha Francka synové) a je základem i pro český název produktů pardubické továrny či pro továrnu samotnou: Franckovka. O firmu se později starali Franckovi potomci, podnik se z Německa rozšířil do dalších zemí.

Dceřiný závod v Pardubicích byl založen roku 1896. I tato firma se řadí mezi ty, které do Pardubic přivedla výhoda vlakového spojení. Navíc se město nacházelo v Polabí, lokalitě vhodné pro pěstování čekanky. Továrna stála na stejném místě, kde se dnes nachází firma Kávoviny (ulice J. Palacha). Se vznikem Československa, a tím i nových hranic, musela mezinárodní společnost projít restrukturalizací. Pardubická továrna nyní spadala pod nově založené ústředí v Praze spravující závody na území Československa.

Dnes už zažité pojmenování „Franckovka“ se do názvu podniku dostalo oficiálně v roce 1941: Akciová společnost Franckovka. V roce 1946 byla v továrně zavedena národní správa. V poválečném období také nakonec mizí Franckovo jméno z názvu – roku 1948 byla firma začleněna do národního podniku Kávoviny. Za „nástupnickou“ firmu navazující na tradici Franckovky se dá považovat akciová společnost Kávoviny založená roku 1991.

Autorem výstavy je Michal Hambálek, autorem fotografií je Luděk Vojtěchovský.