Během charitativního Tříkrálového koncertu v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích zazněla Česká mše vánoční "Hej, mistře" Jana Jakuba Ryby. Vystoupil  Symfonický orchestr Základním umělecké školy Karla Malicha, Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk Pardubice, Smíšený pěvecký sbor Malichor Holice, Svatomartinský sbor Holice. Sólisté: soprán Barbora Dvořáková, alt Magdalena Lisá, tenor Jiří Koreček, bas Petr Sopoliga. Sbormistři: Martin Beran,  Petr Sopoliga. Dirigent: František Machač.

Českou mši vánoční jsem slyšel na náměstí. Slyšel jsem ji na náměstí, kdy v jejím závěru začal padat sníh. To byla krása. A naposledy jsem ji slyšel v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. A myslím si, že to je přesně místo, kam patří, protože pro toto místo byla stvořena. Ve video ukázce jsem sice nepoužil Českou mši vánoční, ale jiný kostelní zpěv "Narodil se Kristus Pán".