Žáci druhého stupně základních škol v Pardubickém kraji se na chvíli proměnili ve výsadkáře SILVER A. Při jejich cestě museli společně plnit různé překážky, úkoly a šifry.

Branně–vědomostní soutěž ESCAPE byla zaměřená na přípravu občanů k obraně státu s cílem rozvíjet schopnosti a praktické dovednosti žáků, zvyšovat jejich fyzickou zdatnost a upevňovat týmového ducha. Stěžejní disciplínou celé soutěže bylo zdolání 4 kilometrové běžecké tratě formou venkovní únikové hry na téma „výsadkáři Silver A“. Příběh družstva začínal 29. prosince 1941, kde skupinka lidí dostala za úkol obnovit rádiové spojení s Londýnem a zkontaktovat domácí odboj, pomáhat mu a oživit jeho činnost včetně přípravy na atentát na Reinharda Heydricha. Aby družstvo mohlo vyrazit na trať, muselo na startu vyluštit první šifru a dostat se do trezoru pro mapu cesty a další indicie potřebné k úspěšnému splnění hry.

V průběhu celé cesty děti musely překonat také různé nástrahy, jako je například defekt na kole u auta, kdy družstvo muselo co nejrychleji vyměnit poškozenou pneumatiku. Na jiném stanovišti museli překonat dekontaminované prostředí nebo rozdělat oheň za pomoci křesadla. Na dalším pro změnu uhasit požár, kde si vodu musely samy donést z řeky do hasicího přístroje, a zahladit po sobě stopy, aby se neprozradily před pronásledovateli.

„Příležitost účastnit se tak skvělého soutěžního projektu POKOS pro nás byla velkým přínosem a zážitkem. Děti si užily nejen samotný závod, ale nabraly i zkušenosti, ke kterým by se jinak nedostaly. Zajímavé a poučné byly i doprovodné aktivity," předala dojmy ze soutěže paní učitelka ze základní školy Včelákov.

„Moc mě bavil běh formou venkovní únikové hry. Jsem sportovkyně a běh mi nevadí, ale umět spolupracovat v týmu je občas velká výzva. Skvělé bylo, že jsme si mohli vyzkoušet rozdělat oheň za použití křesadla. Někteří z nás tvrdili, že to umí, ale nakonec jsme zjistili, že to není zase tak jednoduché," řekla s úsměvem soutěžící Viktorie ze sedmé třídy.

Žáci z Pardubického kraje absolvovali v rámci POKOS únikovou hru ESCAPE. | Video: Tereza Kembická

Žáci druhého stupně základních škol Pardubického kraje v branné soutěži pod hlavičkou Krajského vojenského velitelství Pardubice poměřili své síly také v několika klasických disciplínách, jako je hod granátem na cíl, člunkový běh, střelba ze vzduchovky a vědomostní test zaměřený na období heydrichiády a také řešení různých krizových situací. Děti přilákaly i připravené doplňkové aktivity, mezi které patřila prezentace výstroje a výzbroje příslušníků vězeňské služby včetně praktických ukázek. K nahlédnutí také bylo jejich eskortní vozidlo. Díky spolupráci mezi dobrovolnými hasiči Pardubického kraje a Krajským vojenským velitelstvím Pardubice mohla být tato soutěž zaštítěna zdravotnickým zabezpečením a okořeněna nácvikem, při kterém si děti mohly procvičit resuscitaci na figuríně nebo poskytnutí první pomoci při vdechnutí cizího tělesa. Neméně zajímavou doplňkovou aktivitou byla přednáška aktivního záložníka teritoriální jednotky Pardubice četaře Jiřího Všetičky, který zaujal žáky poutavým vyprávěním o období heydrichiády s replikou samopalu britské výroby Sten Gun MK-II, který použil 27. května 1942 při pokusu o atentát na zastupujícího říšského protektora československý výsadkář Josef Gabčík.

Okresní kola se uskutečnila ve dnech 29. 5. 2023 a 31. 5. 2023 v celkovém počtu 168 dětí. Prostor pro žáky základních škol z celého Pardubického kraje poskytlo město Sezemice ve skvělém sportovně rekreačním areálu Mlynářka. Soutěž podpořil také Pardubický kraj formou občerstvení a Vojenská zdravotní pojištovna poskytnutím drobných upomínkových předmětů.

Krajské kolo soutěže je naplánováno na měsíc září v Chrudimi.

Tereza Kembická