Projekt Komenský 2020 vzniká při příležitosti 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského a jeho cílem je přizvat národ (především skrze studenty škol a mládež) k dokončení Komenského Porady.

Ve škole Noe v tomto roce hledáme a vytváříme příležitosti, jak být pomocí pro společnost, být solidární, zkrátka snažíme se pracovat na „obnově“ sebe i celé společnosti. V rámci projektu pořádáme také sérii Besed o výchově aneb Komenského dílnu lidskosti (13. 11., 4. 12., 5. 2.) s dlouholetým pracovníkem s dětmi ve školství, církvi i rodině Radomírem Kalenským.

K těmto besedám i k celému projektu zveme i širší veřejnost. Více informací na www.komensky2020.cz, www.skola-noe.cz.

Za školu Noe Pavlína Kalvachová, zástupce ředitele školy