Měsíce dovolených a prázdnin byly v Dašicích využity k zásadním stavebním a rekonstrukčním pracím v základní a mateřské škole. V základní škole město proinvestovalo cca 5 200 000 Kč. V hlavní budově základní školy byly vyměněny dlažby na chodbách a v mezipatrech, byly rekonstruovány a obloženy obvodové zdi, instalováno nové zábradlí a vstupy do místností z nerezu. Současně bylo opraveno sociální zařízení v přízemí, takže jsou již všechny sociálky v celé škole nové. Na závěr byla provedena výmalba budovy.V budově školní družiny byly rekonstruovány WC žáků a zaměstnanců v 1. a 2. poschodí a sousedící úklidové místnosti. Práce navázaly na výstavbu nové učebny pracovních činností, dílen a sociálek v přízemí z loňského roku.V mateřské škole město proinvestovalo cca tři miliony korun. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v celé budově včetně přípravy rozvodů vzduchotechniky a výmalba. Všechny děti a školáci tak zahájili školní rok v novém a věříme, že i jejich rodiče a prarodiče budou s těmito úpravami školy a školky spokojeni.

Petr Zikmund, starosta města