Poslední červencový týden zazněly v Pardubicích indiánské tamtamy. Centrum pro dětský sluch Tamtam zde pořádalo týdenní integrační kurz pro slyšící a neslyšící děti od 5 do 13 let, tematicky zaměřený na kulturu a způsob života indiánů. Zajímavé prázdninové aktivity zde prožilo 13 malých účastníků, kterým se věnovaly čtyři pracovnice Tamtamu ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a jedna tlumočnice znakového jazyka.

Děti si po celý týden zkoušely komunikaci ve znakovém jazyce, prostřednictvím her se dozvěděly spoustu zajímavostí o životě indiánů, o jejich vztahu k přírodě a naučily se také respektu k odlišným kulturám. V programu nechyběly interaktivní přednášky ani kreativní činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky či psychomotorických dovedností, jako například výroba indiánských oděvů, čelenek a lapačů snů či jízda na koni v rámci celodenního výletu na ranč aj. Malí indiáni si zamuzicírovali s muzikoterapeutkou Mgr. Markétou Havlovou a vyzkoušeli si bubnování na vlastní tělo, tzv. body drumming, pod vedením bubeníka Davida Andrše a prožili týden plný bohatých zážitků a nových přátelství.

Cílem integračního kurzu Centra pro dětský sluch Tamtam, které již 31 let pomáhá rodinám s dětmi s postižením sluchu v celé České republice, je podpořit slyšící i neslyšící děti v komunikaci a samostatnosti a propojit dva světy – slyšících a neslyšících, které zdaleka nejsou tak odlišné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Lucie Křesťanová