Jsou smutné zprávy, které nikdo rád nečte ani nepíše. Avšak nelze jim utéct, nelze je nevnímat. Životní scéna této planety zná pouze časově omezené obsazení života rolí, které nikdo z nás nemůže a nedokáže ovlivnit. Stejně tak jako nikdo z nás nedokáže ovlivnit délku angažmá, po kterou je nám na této scéně umožněno vystupovat.

Dne 16. 12. 2020 zemřel ve švýcarském Curychu vážený pan Jiří Žďárský (nar. 1931), vnuk pana Františka Udržala, ministra národní obrany a předsedy vlády ČSR, nejslavnějšího rodáka z Dolní Rovně.

Paní starostky Dolní Rovně Ivy Vinařové jsem se zeptal na to, jak vzpomíná na pana Jiřího Žďárského. Paní Iva Vinařová, které tato smutná zpráva byla z Curychu doručena, uvedla: “Pan Žďárský byl velice vitální a příjemný pán. Rád jezdil do Dolní Rovně, po revoluci tak dvakrát ročně. V posledních letech minimálně jednou. Převážnou část svého života po emigraci prožil ve Švýcarsku. V letních měsících pobýval s manželkou také pravidelně na Floridě. Přesto pro něho Dolní Roveň byla po celý život srdeční záležitostí. Byl válečným veteránem, milujícím velká těžká terénní auta. Bylo velkou ctí, že při jeho návštěvách jsme s ním, často i v soukromí, mohli dlouze diskutovat. Rád navštívil rodiny některých známých v Rovni. Diskuse s ním a jeho manželkou byla vždy zajímavá a obohacující. Ve Švýcarsku pracoval nejprve jako bankovní úředník, následně pak ve službách americké armády. Měl kladný a trvalý vztah k naší obci, nebyl mu nikdy lhostejný osud Udržalovy vily. Byl zklamán z toho, že se tuto vilu nepodařilo potomkům pana Františka Udržala, ministerského předsedy, získat zpět do jejich vlastnictví. Pan Jiří Žďárský zemřel v požehnaném věku 89 let. Přestože žil ve Švýcarsku, jeho přáním bylo, aby jeho ostatky spočinuly v Udržalově hrobě na hřbitově v Horní Rovni. Jako starostka obce Dolní Roveň říkám – čest památce pana Jiřího Žďárského, který byl synem nejstarší dcery pana Františka Udržala. Věřím, že se jednou dojde k dohodě a vilu Udržalových se podaří odkoupit od současného majitele buď rodinným příslušníkům, nebo naší obci. Historický odkaz nejslavnějšího rodáka i celé jeho rodiny by si to zasloužil. Idea, že v ní vznikne důstojné venkovské muzeum, prezentující rolnický původ celé rodiny a zároveň i dějiny prvorepublikové historie naší republiky, je stále živá a lákavá. Jménem obce říkám, že věřím tomu, že nás v této snaze nějakým způsobem podpoří i ministerstvo zemědělství, obrany či kultury. Vždyť do této vily, o kterou nikdy pan Žďárský neztratil zájem, zavítal nejednou i sám pan prezident, tatíček Tomáš Garrigue Masaryk, a jeho návštěvy byly řádně zdokumentovány. Zároveň existuje celá řada knih s tématikou naše Roveň. Pokud by se toto podařilo zrealizovat, určitě by to znamenalo obrovské plus pro naši obec a potěšení i pro pana Jiřího Žďárského, který bude určitě vše bedlivě sledovat tam někde nahoře.“

V příloze přikládám pár obrázků z oslav 150. výročí narození pana Františka Udržala z archivu obce ze dne 10. 1. 2016 i další doplňující obrázky z naší obce, včetně chátrající Udržalovy vily a jednoho obrázku z pohřbu Františka Udržala.

Aktuální pohled na vilu a její stav je v porovnání se sousedním zdravotním střediskem a okolím, které obec opravila a soustavně zvelebuje, neveselý.

Co říci závěrem? Čest památce pana Jiřího Žďárského, važme si všech úspěšných rodáků! Rovněž já osobně bych rád jednou navštívil venkovské prvorepublikové muzeum Františka Udržala v Dolní Rovni.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň