Oblastní charita Pardubice pořádala ve spolupráci s organizacemi 1. pracovní skupiny Komunitního plánování, zejména s Magistrátem města Pardubice, Praktickou školou Svítání a energeia o. p. s., druhý ročník interaktivního a zážitkového semináře s názvem Chcete pracovat v sociálních službách!?.

Do akce se zapojilo přes 20 poskytovatelů sociálních služeb, Magistrát města Pardubic, Pardubický kraj či Úřad práce. Cílem tohoto milého setkání bylo představit studentům sociálních a zdravotnických oborů specifika práce organizací poskytujících sociální služby. Studenti SPŠE a VOŠ Pardubice, Střední školy zdravotnické a sociální z Chrudimi a studenti pardubické či hradecké univerzity se mohli dozvědět spoustu informací přímo od poskytovatelů služeb a jejich pracovníků v přímé péči.

Jak řekl iniciátor a hlavní organizátor akce Jaroslav Havlík z pardubické charity: „Praxe nám ukazuje, že je třeba neustálé osvěty studentů ohledně poskytovatelů sociálních služeb. Mají tu možnost seznámit se z potenciálními zaměstnavateli, mohou si domluvit tolik potřebné praxe, stáže nebo pracovní příležitosti."

Přesun kapličky.
VIDEO: U Horní Ředic přestěhovali kapličku. Přemístili ji kvůli stavbě přivaděče

Pro návštěvníky semináře byly připraveny interaktivní zážitky zahrnujících například možnost vyzkoušet si, jak vidí svět lidé se zrakovým postižením či pohyb na invalidním vozíku, projít si zážitkovou trasu s plněním úkolů v podmínkách simulované slepoty, absolvovat minikurz znakové řeči a odezírání ze rtů či se uvolnit při muzikoterapii. Přímo na místě se studenti i uchazeči o zaměstnání z Úřadů práce mohli dozvědět o aktuálních pracovních nabídkách jednotlivých pomáhajících organizací.

Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity ve svém pozdravu studentům uvedla: „Těší mě, že mnozí z Vás si již cestu do Charity našli v rámci praxe či brigády a přeji Vám, abyste ve své práci našli smysl a naplnění. Mám kolem sebe kolegy a kolegyně, které mi říkají, že to, že je práce baví, je velký dar. Totéž přeji i Vám, dveře na Charitě jsou Vám otevřené, těšíme se na Vás.“

Jaroslava Čížková, vedoucí charitní služby Osobní asistence k tomu dodává: „Jsem moc ráda, že jsem mohla opět mluvit se studenty sociálních i zdravotních oborů nejen o naší práci ale také o jejich životním směřování, o vztahu ke klientům a pacientům a smyslu pomoci obecně. Pokud by se v budoucnu stali našimi kolegyněmi a kolegy, budu moc ráda.“

Jan Lohynský