Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci urazili 32 kilometrů dlouhou cestu, poutníkům se dostalo požehnání na cestu v Pardubicích i Chrudimi. Pro zájemce byl vypraven také autobus a pouť byla završena mší svatou v zaplněném kostele Panny Marie Pomocné, kterou celebroval Otec Václav Čunek spolu s Otci Tomášem Kvasničkou a Janem Linhartem.

Poutníky přivítala ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková a ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek. Oblastní charita Pardubice v Domácí zdravotní péči ve střediscích v Pardubicích a Holicích ročně poskytuje služby více než tisícovce klientů a prostřednictvím Domácí hospicové péče v závěru života provází zhruba stovku pacientů. Dalších tisíc klientů ročně využívá různé sociální služby charity. Mše svatá byla obětována za nemocné a trpící i za konkrétní blízké osoby a jednotlivá přání, která poutníci a účastníci mše psali na lístky, a společně tak mohli svěřit své prosby Pánu Bohu.

Jako symbol těchto přání a modliteb byla vypuštěna bílá holubice, pro poutníky byla připravena přednáška Františka Jiráska o historii poutního místa, varhanní koncert Petra Špáty, zábava pro děti a občerstvení při společném posezení široké charitní rodiny.

Jan Lohynský