Iniciativa pardubické Charity by nebyla možná bez podpory a spolupráce dalších organizací, institucí a jednotlivců. Za darování zdravotnických přístrojů, polohovacích postelí, kompenzačních pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu jsme v minulosti děkovali příspěvkovým organizacím Pardubického kraje a jeho zaměstnancům. Nově děkujeme firmě Batist, která věnovala velké množství zdravotnického materiálu pro operační sály a desinfeci, stejně jako sesterskému charitnímu Hospici Červený Kostelec, který na Zakrpatii daroval stomické pomůcky. Díky panu Vasylovi Dzhuhanovi, který již třetím rokem humanitární pomoc na Zakarpatskou Ukrajinu dopravuje a zprostředkovává kontakty s místními institucemi a jednotlivci, se pomoc dostává přímo potřebným.

Iniciátorka pomoci a vrchní sestra domácí zdravotní péče Markéta Vašková ráda alespoň touto cestou předává díky všem, kteří nám zde pomáhají pomáhat. Ze své letošní říjnové návštěvy na Zakarpatii přijela opět s přesvědčením, že společnými silami život bližních můžeme měnit k lepšímu:

Jako každoročně, tak i letos, jsem pracovně navštívila Ukrajinu. Když jsem v této zemi byla před více než deseti lety poprvé, tak reakce mých přátel byla asi tato: "Ty jsi vážně blázen, vždyť Tě tam můžou zabít a co si počnou Tvoje děti?"

S přibývajícími roky se z mých přátel a spolupracovníků stali podporovatelé humanitární pomoci v této zemi. Mnozí z nich darovali povlečení, ručníky, oblečení či zdravotnický materiál, který jsme předali chudým rodinám v zakarpatských horách. Rozzářené oči malé, asi sedmileté holčičky, která dostala krásný batoh do školy, byly odpovědí na otázku, zda takto pomáhat má smysl, stejně jako vděčnost chudé rodiny, jejímž jediným majetkem je kráva, za výbavičku pro malé děťátko. Jsem velice ráda, že spolupráce s hlavním lékařem Tjačivské nemocnice Fedirem Jarynyčem pomáhá zlepšit podmínky ukrajinským pacientům. Díky dárcům z ČR je již povlečeno 600 lůžek zdejší nemocnice, k dispozici mají "alespoň nějaké" jednorázové pleny, stomické pomůcky či převazový materiál. Pro nás Čechy je úroveň ukrajinského zdravotnictví naprosto nepředstavitelná a každá pomoc kohokoliv z nás má zde velkou cenu. Pojďme společně změnit "nic na málo" a věřte mi, změní to i nás… Chudí lidé z ukrajinských hor si tento způsob života nevybrali, přesto chtějí důstojně žít a alespoň trochu se radovat.

Materiální sbírka na pomoc Zakarpatii je kontinuální a Oblastní charita Pardubice ráda předá Vaše případné materiální dary potřebným. Pro zakarpatské nemocnice uvítáme zejména ložní povlečení a ručníky, úklidovou a desinfekční chemii, jednorázové pleny pro dospělé, stomické pomůcky, hygienické potřeby či prací prášky. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Jan Lohynský