Starobylé dašické náměstí

Od roku 1437 jsou Dašice nazývány městem trhovým. Trhy měly přesně stanovené termíny, schválené od vrchnosti. Obchodovalo se zde se vším, včetně koní, krav i domácího zvířectva. Od roku 1853 byly Dašice zařazeny mezi venkovská města, dříve komorní městečko. Trhovému místu vyhovovalo téměř obdélníkové, prostorné náměstí (dříve rynk), který byl vždy středobodem veškerého dění.

Příjmení Hašek zná celý sportovní svět. Ale slavný brankář Dominik Hašek, přezdívaný Dominátor, přišel v Pardubicích na svět s jiným příjmením. Na velkém snímku je Dominik Hašek při začátku natáčení filmu Děti Nagana v únoru 2022.
KVÍZ: Slavní z Pardubicka. Jak se původně jmenoval Dominátor a kdo dabuje Lízu?

Od 17. století tam uprostřed rynku stála velká dřevěná radnice, která v roce 1831 celá vyhořela. Vedle byly masné krámky i s porážkou dobytka. V místech, kde stojí od roku 1822 krásná litinová kašna se čtyřmi lvími hlavami, bývala po staletí stará kašna, u které bylo máchadlo, do něhož se přiváděla voda v korytech z řeky Loučné. Do máchadla byli potápěni nepoctiví pekaři i jiní živnostníci. Nedaleko obávaného máchadla byl pranýř, ke kterému byli poutáni ti, kteří se protivili nařízení purkmistra a konšelů, ale i nevěstky a zlodějíčci.

Už se to blíží. První adventní neděle letos připadá na 27. listopadu.
KVÍZ: Už se to blíží. Jak dobře znáte naše adventní a vánoční zvyky a tradice?

V prostoru rynku jsou z 18. století pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého, krucifix, u podloubí je sv. Václav, sv. Barbora a sv. Norbert. Podle historických dokumentů, byly sochy k těmto, původně dvěma domům (později spojených v jedno sloučené stavení, dnes stále velký dům s podloubím), do Dašic přivezeny ze zaniklého kláštera z Podlažic (kde napsána byla, pověstná Ďáblova kronika). Nedaleko krucifixu stávala strážnice pro vojsko a zásoby střelného prachu. Později byla vedle strážního domku zřízena váha pro vážení nákladu na vozech, zejména cukrovky.

Nahlédneme-li do 54. ročníku Pečírkova Národního kalendáře na obyčejný rok 1911, je zajímavé, přečíst si termíny Výročních a ostatních trhů v Království Českém, v našem případě v Dašicích.

1. Na Školastiku (10. února)

2. V pondělí po Kantáte (14. června)

3. Na Víta (16. června)

4. V úterý po Jakubu (25. července)

5. Na Michala (22. září)

6. Na Lucii (13. prosince)

Trhy na koně a hovězí dobytek

1. Po Třech Králích

2. Ve středu po Popeleční středě

3. Při Jakubilate

4. Po Jakubilate

5. Po Povýšení sv. Kříže

6. Po Martinu

Všechno se mění a generační výměna obyvatel města je zřetelná a pochopitelně nevyhnutelná. Dašice byly již dříve lukrativní lokalitou. Zásluhu na tom má dostupnost velkých měst, ve druhé polovině 19. století to byla výstavba klíčové železnice a v současnosti očekávané otevření dálnice D 35, se sjezdem do Dašic. To je jen pár důvodů, proč je v našem městě velká rozestavěnost nových domů a zájem o bydlení v Dašicích neklesá. Znám lidi, kteří k Dašicím neměli žádný vztah, přesto si zde postavili, zvykli si tady a vůbec toho nelitují.

Vladimír Stibor