Velký jezdecký den, který se konal na nově vybudovaném venkovním kolbišti Na Rembáni, byl slavnostně zahájen třemi vlajkonoši, ředitelem národního hřebčína Ing. Jiřím Machkem, náměstkem pro chov koní a kulturní krajinu panem Vlastimilem Váňou a zootechničkou Hřebčína Slatiňany Ing. Kateřinou Neumannovou. Pětispřeží a dvojspřeží starokladrubských koní následně přivezlo čestné hosty. V dalším bodu programu mohli diváci obdivovat starokladrubské vraníky, kteří po staletí sloužili vysokým církevním hodnostářům, zapřažené do historického biskupského kočáru. Zástupce jednotlivých linií vrané varianty starokladrubského koně předvedli zaměstnanci národního hřebčína v zápřeži a pod sedlem. Kočárový koktejl představil různé typy zápřeží, od jednospřeží, dvojspřeží, tandemu, randomu, ruské trojky až po pětispřeží. Vystoupení dam v sedle vystřídalo volné stádo vraných klisen, které připomnělo legendární televizní seriál České televize „Dobrá Voda“. Ten byl natočen v roce 1982 především v prostorách hřebčína Slatiňany.

Ovace sklidili bratři Krausovi, kteří se vrátili na Velký jezdecký den z putování Českem a přivedli starokladrubské koně zpět do národního hřebčína. Všichni přítomní se tak stali svědky natáčení posledního dílu cestopisu Českem na koňském hřbetu. Následovalo adrenalinové vystoupení „Jump and drive“ a čtverylka osmi dam v sulkách. Starokladrubské koně zemského chovu představil privátní chovatel pan David Haitl. Dech se divákům tajil při uherské poště v podání Vladimíra Moudrého, dojem zanechala i velká jezdecká čtverylka složená z osmi běloušů a osmi vraníků. Skokovou ukázku předvedli zástupci Zemského hřebčince Písek. V rámci vystoupení „Střídání generací“ byl udělen stříbrný odznak národního hřebčína Františku Štěňhovi a Jiřímu Škodnému za významné zásluhy v šíření slávy starokladrubských vraníků v soutěžích čtyřspřeží. Voltiž mohli návštěvníci sledovat v podání dětí. Závěrečné vystoupení dvaceti šesti starokladrubských vraníků v zápřežích bylo poctou starokladrubským vraníkům a všem, kteří se o jejich záchranu a chov zasloužili.

Zpívající lípa je ve finále ankety Strom roku.
FOTO: Zpívající lípa okouzlila i Aloise Jiráska. Teď bojuje o titul Strom roku

V průběhu dne byly pokřtěny dvě nové knihy. Národní hřebčín vydal k výročí 75 let chovu vraníka ve Slatiňanech publikaci s názvem Výzkumná stanice pro chov koní ve Slatiňanech 1945 – 1992 s podtitulem Světla a stíny regenerace starokladrubského vraníka. Kniha, jejímž obsahem je magisterská diplomová práce Mgr. Evy Jurečkové, mapuje nelehkou cestu regenerace vrané varianty starokladrubského koně. Publikace Bc. Marcely Slavíkové a Ing. Dalibora Gregora „Kladrubáčci – Emilka a kouzlo ročních období“ je třetí knihou úspěšné série vyprávění o starokladrubské klisně Emilce. 
Před začátkem hlavního programu byla od 11 hod. pro návštěvníky zpřístupněna nově zrekonstruovaná krytá jezdecká hala, kde byla připravena výstava Ing. Dalibora Gregora s názvem „Starokladrubští koně ve světě“ a výstava „Kůň pohledem památkové péče“, kterou připravil Národní památkový ústav.

Michaela Procházková