Stal se plukovníkem římského vojska v Cetii, což je v současné době rakouská obec Zeiselmauer, později byl rovněž správcem římské provincie poblíž města Enns a kancléřem císařského místodržitelství v římském Laurinku. Dostal příkaz, aby ze státních úřadů propustil všechny křesťany. Florián to ale neudělal a tím velice rozhněval dokonce císaře Diokleciána. Odešel raději mezi posádky římských vojenských stanic. Tak se doslechl, že jsou v celé provincii křesťané zatýkáni a vězněni.

Rozhodl se vydat se za nimi, snažil se dostat do jejich vězení. Byl zatčen, mučen a popraven coby křesťan utopením. S mlýnským kamenem na krku byl svržen do řeky Enže. Pohřben byl v Linci, jako mučedník byl prohlášen za svatého. Nad jeho hrobem byl v 6. století postaven v Lorchu klášter s kostelem St. Florian. Malá část relikvií byla později převezena také do chrámu sv. Víta v Praze, relikviář má rovněž katedrála v Olomouci, kostely v Kladně, v Havlíčkově Brodě nebo Jaroměři. Maličké kousky měly chránit města před požáry.

Svatý Florián je zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům. Je patronem proti požárům a vodě. Floriánovo hasičství je nutné chápat coby „hašení lidské zloby a nenávisti“. Proto má v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlobu.

Ve středověku se stal sv. Florián ochráncem před vodou i suchem, velkou vodou. Mimo hasičů je také patronem zedníků, kominíků, bednářů, hrnčířů, kovářů a všech, kteří pracují s ohněm. Sv. Florián se objevuje ve štítových výklencích domů. Sochy můžeme nalézt např. na náměstích, zámcích nebo hradech. Na počest sv. Floriána probíhají slavnostní mše. Se jménem světce jsou spojovány hasičské soutěže, objevuje se na hasičských praporech a v další hasičské symbolice, v názvosloví hasičských akcí nebo tvoří součást shromažďovacích místností a hasičských zbrojnic. Symbolika sv. Floriána pronikla celým životem a prací českých hasičů.

Řád sv. Floriána je udělován členům a organizačním jednotkám SH ČMS ČR za mimořádné výsledky a je výběrovým vyznamenáním. Svátek sv. Floriána je slaven každoročně 4. května, hasiči jej připomínají zejména oslavami, dny otevřených dveří zbrojnic s prezentací své činnosti.

Věra Nutilová