Nejsem investigativní novinář, jsem jsem dobrovolný čtenář reportér bez nároku na jakýkoliv honorář. Nehledám senzace za každou cenu, spíše jen tak pro sebe žiju a píšu svůj Roveňský poločas.

Proto jsem se 6. dubna 2023 vydal z Pardubic přes Moravanský a Platenice domů, abych se podíval znovu na dříve komentované místo, jak to vypadá s tankodromem pod dálničním mostem mezi Rovní a Platenicemi, kudy vede objížďka z důvodu uzavřené silnice Komárov - Dašice.

O komplikacích jsme psali zde: 

Sobota na stavbě v Komárově.
Dolní Roveň po uzavírce silnice: Odřízli nás od okolí. Objížďka je na tank

Přátelé, v neděli mi bylo do breku, ve čtvrtek, pravda pět minut po dvanácté, jsem byl naopak mile překvapen způsobem provedení prací. Úsek pod podjezdem je vyspraven, kritický úsek má dokonce souvislou vrstvu. Na rovinu, čekal jsem zaplácnuté díry, které se za pár dní vydrolí. Vrstva se tváří tak, že by nějakou chvíli vydržet mohla. Hurá!

Sice nechápu, proč to nebylo realizováno před 1. 4. 2023, termínu zahájení objížďky, ale člověk nemusí rozumět úplně všemu. Tak a teď bychom si jen přáli, aby investor, kterým je Pardubický kraj se zhotovitelem prací úseku Komárov - Dašice (firmou Skanska a.s.) uzavřely nějaký ten kapitalistický závazek, že budou pracovat jako ďasové a zkrátí termín prací alespoň o měsíc.

Když už to nešlo v této pokrokové době např. již s existencí umělé inteligence zkoordinovat tak, aby se dalo jezdit přes most v Komárově přímo co nejdéle, resp. aby to bylo v době prázdnin, kdy by děti z Komárova nemusely kvůli 2 km vzdálené škole objíždět celý region Holicko. Uvidíme, zázraky se občas dějí.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

K problematice uzavírky na silnici II/322 se vyjádřil náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš

V uplynulých dnech jsme s kolegy obdrželi několik neoficiálních stížností na uzavírku krajské silnice do Dašic poničené stavbou D35. Podle některých reakcí přišla uzavírka rychle a nebyla dostatečně oznámena. K tomuto bychom rádi uvedli, že Pardubický kraj zahájil jednání se současným starostou Dolní Rovně o uzavírce již na začátku letošního roku, kdy byl informován o jejím plánu. Krajská samospráva o tomto záměru informovala v minulém roce i tehdejší vedení obce a avizovala, že oprava začne ihned na jaře 2023 po skončení zimní přestávky. Uzavírka tedy nepřišla nijak rychle a zcela neočekávaně. Vedení obce Dolní Roveň vědělo o celé akci měsíce dopředu. A to včetně informace, že vzhledem k nutné návaznosti autobusových spojů a bezpečnostním přestávkám řidičů hromadné dopravy nebude možno část obce Dolní Roveň po dobu uzavírky obsluhovat.
Jako nepřekročitelnou podmínku, která by významně zkomplikovala život obce, jmenovalo stávající vedení především to, aby oprava skončila do konce letních prázdnin a prvňáčci tak mohli od začátku školního roku autobusovou dopravu využívat. To jsme jako Pardubický kraj slíbili a dodrželi. Stejně jako příslib, že s Ředitelstvím silnic a dálnic kraj domluvíme, že se neuzavře silnice I/36 ve směru na Pardubice. Tím jak se termín uzavírky blížil, snažil se pan starosta najít a navrhnout řešení, jak by autobusy do Komárova mohly zajíždět. Toto řešení však bylo z provozních důvodů nerealizovatelné. Naši úředníci z Odboru dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje zajistili obslužnost části obce Dolní Roveň maximální počtem spojů, nicméně došlo vlivem uzavírky ke změnám časových poloh. Více nebylo v našich možnostech zajistit. Kraj tedy na podnět pana starosty přezkoumal možnost zahájit opravy mostu u Komárova až od 1. 5. 2023, ale to z důvodu nutnosti dodržet časový harmonogram akce, která je financována z fondů EU, bohužel není možné. Zde je nutné dodat, že ke zpoždění rekonstrukce došlo kvůli tomu, že bez našeho vědomí položil provozovatel inženýrských sítí do dotčených pozemků nové vedení, k čemuž neměl souhlas a muselo se na naše náklady přeložit. Pan starosta zároveň navrhoval neobsluhovat zastávku v Prachovicích a cestující nechat chodit na zastávku do Rovně po silnici mezi obcemi. To jsme odmítli nejen z důvodu bezpečnosti, ale také z důvodu toho, že Prachovice obsluhují autobusy malou intenzitou a řešení by to nepřineslo. Od začátku jednání jsme pana starostu vybízeli ke stanovení nákladů spojů, které by obec měla zajišťovat svými silami, abychom se mohli podílet na úhradě těchto nákladů. Do dnešního dne jsme žádné informace nedostali. Jsme si vědomi, že výstavba dálnice D35 a k nim navazujících silničních tras přechodně komplikuje život občanům přilehlých obcí, ale snahou Pardubického kraje vždy bylo, je a také bude, aby vše proběhlo co nejrychleji a situace se vrátila co nejdříve do normálu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dopravní komplikace vyvolané nezbytnou opravou komunikace.

Celé vyjádření také ZDE