I já na něm několikrát byla, poprvé už v 5.třídě na školním výletě. Ale letos byla návštěva tohoto hradu přece jen trochu jiná. Ještě nikdy nebyly prohlídky s rouškami a poprvé byl hrad bez zahraničních turistů. Doba koronaviru je pro všechny nová.

I když se může zdát, že naše významná památka nemůže ničím překvapit, tak hrad svou majestátní krásou znova ohromí.

Střílení z valů zámku
Historické střílení z valů zámku

Prohlídku ale nemáte tak docela zadarmo. Musíte si ji zasloužit. Nejprve musíte vyšlapat pořádný kopec k hradu, ale odměna se brzy dostaví,hrad se před námi ukáže v celé své kráse, která pokaždé bere dech. Vlastní prohlídka interiérů vyžaduje celkem dobrou fyzičku, protože na hradě je tolik schodů, co snad na žádném jiném a když je všechny zdoláte, tak pak chvíli schody nemáte vůbec rádi.Navíc ty karlštejnské jsou středověké, strmé, nepohodlné.

V současné době hrad nabízí několik okruhů. V prvním nahlédneme do soukromých komnat Karla IV. do jeho ložnice, kde je i nezbytná kaple a taky tam jsou nenápadná dvířka, za kterými se skrývá schodiště, po kterém chodil král za královnou ,která bydlela o patro výš. Neslušelo se tehdy totiž, aby král s královnou sdíleli stejnou ložnici.

Zarazily vás předchozí věty? Jaká královna? Ženy přece na Karlštejn nesměly!

Ale kdepak, to jen pracovala fantazie Jaroslava Vrchlického, ovšem fantazie natolik zajímavá, že o desítky let později natočil Z. Podskalský svůj slavný muzikál.

Skutečnost je vůbec mnohem prozaičtější. Karel IV.na hradě nebydlel, pouze ho 6x navštívil a samotné pobyty trvaly jen pár měsíců.

Ani dnešní podobu hradu by Karel IV. nepoznal. Tehdy vypadal úplně jinak. Tak, jak ho známe my, to je výsledek přestavby architekta Mockra na konci 19.století, který má na hradě svou malou expozici.

Vrcholem 2.prohlídkového okruhu je kaple svatého Kříže. Nejkrásnější gotická stavba v naší zemi. Dílo Mistra Theodorika.

Setkání vítězů Velké pardubické 2020, na snímku zleva: František Zobal, Josef Vavroušek, Karel Benš, František Vítek, Libor Štencl, Josef Váňa, Jan Faltejsek, Vlastimil Knápek, Pavel Liebich a Jan Kratochvíl.
Sešla se elita Velké pardubické

Kapli by Karel IV. poznal, vypadá stejně jako v jeho době. Však tady nesmíte skoro nic. Nesmíte fotit, můžete vstoupit jen na chvíli a v malých skupinkách, musíte rychle projít dveřmi, aby se nezměnila teplota, kterou udržuje stálou klimatizace. Nesmíte zde skoro ani dýchat, ale dech se úží sám tou nádherou. Návštěvu kaple je nutno předem rezervovat.

Asi by každý Čech měl kapli a hrad vidět. Měli bychom být hrdi na poklady, co nám tady zanechali předci. Královský majestát, jeho veličenstvo, hrdý a úchvatný hrad Karlštejn…

Alena Hesounová