Jeden z nejmohutnějších a nejkrásnějších moravských gotických hradů, který nebyl nikdy dobyt a zachoval se téměř v původní podobě. Národní kulturní památka.

Jeho historie je spojena s mocným rodem Pernštejnů, který ho ve 13. stol. vybudoval a zveleboval.

Jednou z nejvýznamnějších žen z rodu Pernštejnů byla Polyxena (1566-1642), kdysi první dáma království.

Dcera Vratislava z Pernštejna a Španělky Marie Maxmiliány. První manžel byl o 30 let starší Vilém z Rožmberka, bratr Petra Voka a přítel otce. Po jeho smrti se provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic.

Věrná katolička, která věnovala klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné v Praze sošku Pražského Jezulátka. Tu si přivezla jako svatební dar ze Španělska její matka.

Za posledních Pernštejnů se projevil hospodářský úpadek rodu a zadlužení vedlo k prodeji panství v roce 1596. Poté se střídali majitelé. V 19.a 20 stol. byl hrad romanticky upraven pány z Mitrova.

Dodnes můžeme na hradě vidět gotické křivolaké chodby a úzká točitá schodiště, kterými jsou propojeny vnitřní prostory. V patrech se nacházejí renesanční sály.

Že je mohutný hrad opravdu působivý, o tom svědčí, že si ho často vybírají filmaři. Bylo zde natočeno přes 50 filmů. Pokud chce vědět a vidět více, přijeďte se podívat. Tohle je jen malé naťuknutí, malá pozvánka k návštěvě, která stojí zato.

A malé upozornění – na Pernštejně se nedívejte do zrcadla. Kdo prý se do něj podívá, tak zoškliví. Ale i kdybyste se náhodou koukli, nevadí. Na ostatních hradech a zámcích mají zase zrcadla, do kterých když se podíváte, tak omládnete a zkrásníte. A bude aspoň důvod k návštěvě dalšího hradu nebo zámku…

Alena Hesounová