Hrad Rychmburk se nachází nedaleko Skutče na Chrudimsku v městečku Předhradí, které se do roku 1948 nazývalo také Rychmburk. Do nedávna hrad nebyl příliš znám, protože nebyl přístupný turistům, ale sloužil jako Domov důchodců a sociální ústav a to od r. 1952 do r. 2020.

Teprve letos se začal dostávat do všeobecného povědomí, protože klienti byli přestěhováni do vhodnějších podmínek a hrad se pomalu začíná stávat turistickou atrakcí. Díky umístění sociálního ústavu mu byla věnována údržba a přestože interiéry připomínaly spíše nemocnici než středověkou památku, tak se paradoxně zachoval v dobrém stavu.

Hrad pochází ze 13. stol a založil ho Tas z Pardubic. Původně se nazýval Reichenburg. tj. Bohatý hrad. R. 1361 hrad převzal Vilém Flaška z Pardubic, vnuk Tasův. Jedním z Vilémových synů byl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Synovec Arnošta a syn Viléma /jmenovec po otci taktéž Vilémovi/ byl Smil Flaška z Pardubic /1350-1403/ U svého strýce Arnošta strávil mládí.

Smil Flaška byl český šlechtic, spisovatel, sběratel lidových moudrostí. Svou slavnou alegorickou báseň Nová rada věnoval králi Václavu IV. Vyjadřuje v ní představu šlechty, jak by měl král vládnout. Dalším známým dílem jsou Rady otce synovi. Smil Flaška z Pardubic r. 1369 převzal hrad Rychmburk a 1390 zdědil pardubické i rychmburské panství. Stal se z něj nejvyšší písař zemských desek a hejtman čáslavského kraje. Hrad pak střídal majitele.

V 16. stol. ho drželi Valdštejnové, v 16. a 17. stol. Berkové z Dubé, v 18. stol. Kinští, v 19.stol. Thurn-Taxisové. Ti ho vlastnili až do r. 1945, kdy jim byl znárodněn.

Posledními hradními obyvateli byli klienti sociálního ústavu a řádové sestry, které se o ně staraly.

Gotický hrad prošel mnohými přestavbami, renesančními i barokními. Současná podoba je dílem Berků a Kinských, kteří ale dávali přednost pohodlnějšímu bydlení v rezidenci zvané Panský dvůr.

K hradu se váže několik pověstí, z nichž nejznámnější je asi Zazděná. Pan Berka z Dubé žil na Rychmburku a byl to zlý a krutý pán. Měl dceru Markétu, která se zamilovala do panoše Hynka, který na hradě sloužil. Otec však chtěl dceři sám vybrat ženicha a když odmítla, nechal ji zavřít do kláštera v Sezemicích. Zoufalý Hynek také vstoupil do kláštera, v Opatovicích. Uběhlo několik let. Hynek byl coby zpovědník vyslán do sezemického kláštera, kde se s Markétou sešli. Když se prozradila jejich láska, byl poslán zpět do opatovického kláštera a zde uvězněn. Nad Markétou vynesl rozsudek sám její otec – nechal ji zazdít ve zdech rychmburského hradu. Když se to Hynek dozvěděl, vylomil mříž svého vězení, skočil do Labe a utopil se. Ve zdech Rychmburku byly opravdu nalezeny kosti…

Od letošní sezony se hrad poprvé otevřel veřejnosti. Ve 3.patře je instalována expozice o historii hradu.Prohlédnout si můžeme kapli a hudební sál a gotická sklepení. Můžeme vystoupat do velké válcovité věže, která je dominantou hradu a z které je pěkný rozhled do širokého okolí.

A městečko Předhradí nabízí i další zajímavost, hostinec Sklenářka, kde se narodil Adolf Heyduk /1835-1923/, český lyrický básník, autor více než 60 básnických sbírek. Heyduk byl důvěrným přítelem Jana Nerudy.

Alena Hesounová