Cílem projektu Železnice pomáhá bylo od počátku navýšit propustnost hranic EU s Ukrajinou, aby se co nejvíce lidí dostalo co nejrychleji do bezpečí. „Díky tomu, že jsme relativně malý dopravce, můžeme si dovolit uvažovat trochu mimo běžné postupy a rychle hledat řešení, kterými ukážeme, jak by se věci mohly dít, naopak ale nedisponujeme tak velkou flotilou jako jiní dopravci. Další výzvou pro nás bylo zajistit nákladní vagony na široký rozchod, abychom humanitární náklad mohli poslat přímo do nejpostiženějších míst,“ říká zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček, který je zároveň majitelem jedné z dopravních společností. Fikáček je zároveň zmocněncem hejtmana zakarpatské oblasti Volodymyra Chubirka ke koordinaci této pomoci.

Iniciativa Železnice pomáhá na počátku ozbrojeného konfliktu otevřela osobní trasu z ukrajinského Čopu přes Slovensko do Česka, kam tehdy jiné vlaky nejezdily. Momentálně vypravuje vlaky přes Polsko do Mostysky, kde zároveň staví zázemí, jako jsou čekárny a prostor pro pasové odbavení cestujících.

„Od počátku konfliktu jsme v kontaktu s lékaři a krizovými štáby na Ukrajině, kteří nás průběžně informují o zdravotnickém materiálu, který jim teď nejvíce schází. Dary od farmaceutických firem, soukromých klinik nebo ze sbírek mezi lékaři postupně narostly do objemů, který naplnil nákladní vlak. Ten dnes vyjíždí z Košic do Charkova, kde je situace kritická a zásoby řady zdravotnických potřeb jsou nulové,“ říká předseda pardubického Rotary Clubu Michal Sláma, který ve spolupráci se svým košickým protějškem zajistil podstatnou část materiálních darů.

Rotary Club nadále oslovuje vybrané společnosti v Česku i zahraničí a jedná o darech, a podle výsledku naplánuje ve spolupráci s iniciativou Železnice pomáhá další humanitární vlak.

Praxi jsme získali v červnu 2021 po tornádu na jižní Moravě, kdy náš vlak pomohl místním lidem, dobrovolníkům i lidem ze záchranných složek.

Do iniciativy jsou zapojeni GepardExpress, Vlakfest, České dráhy, ČD Cargo, Správa železnic, Rotary International, Retrack, Wagon Service Slovensko, Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice Slovenskej republiky.

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se do pomoci zapojují, a slibujeme, že se jejich úsilí pomoci dostane až na Ukrajinu.

Vratislav Vozník

Iniciativa Železnice pomáhá