Přijměte srdečné pozvání na 24. ročník Třebosického masopustu, který projde obcí v sobotu 24. února 2024. Jeho slavnostní zahájení proběhne tradičně v 13 hodin na návsi u staré zvonice předáním rychtářského práva laufrovi, který poté provede masopustní průvod celou obcí. Do kroku i k tanci bude hrát opět dechovka pana Čermáka Choltičanka a na účastníky masopustního reje čeká při zastaveních u jednotlivých usedlostí malé pohoštění a soutěž o ceny. Průvod bude zakončen soudem nad nezbedným kominíkem a následným zázrakem kominíkova vzkříšení.

Masopust v Třebosicích bude pokračovat od 20 hodin večerní zábavou v místním hostinci, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Rytmus. Organizace se opět chopili třebosičtí hasiči za podpory obecního úřadu a místních obyvatel.

Jan Václavík