Koledníky v ulicích bohužel nepotkáte. Tříkrálová sbírka na Pardubicku však letos potrvá až do 24. ledna a jako v celé republice je převážně online na www.trikralovasbirka.cz. Přispět lze také na mnoha místech v Pardubicích a dalších městech a obcích přímo do zapečetěných pokladniček s logem Charity.

Tříkrálovou sbírku tradičně podporují svou záštitou primátor Pardubic Martin Charvát a náměstek hejtmana Roman Línek, kteří vyzvali k podpoře charitní práce v náročné době.

„Jedním z míst, kde můžete přispět je i pardubická radnice, proto Vás zvu, abyste přišli a svým darem podpořili pardubickou oblastní Charitu, která z mého pohledu v Pardubicích patří ke špičce v péči o naše seniory a lidi, kteří to potřebují,“ řekl Martin Charvát, primátor Pardubic.

„Letos se sbírka přesunula do virtuálního světa. Ale mít dobré srdce, je vlastně taková virtuální záležitost, na dobré srdce si také nesáhnete. Prokázat ho ale můžete třeba právě příspěvkem do některé z pokladniček, na sbírkové konto nebo prostřednictvím DMS,“ dodává náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

„V letošním roce chceme vybírat na rekonstrukci prostor pro paliativní péči a zázemí pečovatelské služby. Pěti procenty podporujeme Adopci na dálku v Indii a nezapomínáme také na pomoc lidem, kteří se náhle ocitnou v nouzi,“ řekla Mare Hubálková. Zároveň poprosí občany, aby i v této mimořádné situaci pomohli a své příspěvky posílali on-line či je donesli do pokladniček, které jsou letos umístěny spolu s drobnými pozornostmi pro dárce také na obecních a městských úřadech, v obchodech, firmách a institucích. Seznam míst naleznete na pardubice.charita.cz/tks/seznam-trikralovych-pokladnicek/.

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24 ledna 2021. Podpořit služby Oblastní charity Pardubice můžete darem na sbírkový účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. Více také na pardubice.charita.cz/tks/.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Jan Lohynský