„Dvacátý druhý ročník Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v době od 1. do 16. ledna, bude opět poznamenán kovidovou situací, přesto věříme, že na začátku roku koledníci po loňské pauze vyrazí do ulic a budou moci osobně dům od domu do nového roku přát lidem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání a prosit o příspěvek na charitní práci, vše samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření, úsměvy malých i velkých koledníků zůstanou skryty pod rouškou či respirátorem,“ řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice a dodává: „Minulé období bylo pro všechny charitní zaměstnance, naše pacienty a klienty velmi náročné a moc děkuji za podporu, které se nám v tomto období dostávalo. Chtěla bych přát všem lidem v novém roce hlavně hodně zdraví a Božího požehnání s jistotou, že na žádnou starost nejsme sami.“

Na některých místech letos chybí koledníci

Po loňské covidové pauze, kdy se koledníci vzhledem k vládním nařízením na koledu vypravit nemohli, nyní chybějí Oblastní charitě Pardubice na mnoha místech dobrovolníci, kteří se sbírkou pomáhali organizačně či jako přímí koledníci. V pardubické Charitě proto budou velice vděční za pomoc tradičních i nových koledníků, skupinek kamarádů, celých rodin i jednotlivců a uvítají i možnost umístit statické pokladničky spolu s materiály Tříkrálové sbírky na veřejném místě - v obchodě, firmě či instituci.

Tříkrálovou sbírku, která je největší benefiční akcí v České republice, Oblastní charita Pardubice organizuje letos v bezmála osmdesáti obcích na Pardubicku a naléhavě hledá koledníky například v Bukovině nad Labem, Býšti, Černé u Bohdanče, Dašicích, Dřítči, Hrobicích, Chýšti, Kuněticích, Lánech u Dašic, Libišanech, Opatovicích nad Labem, Rybitví a v Luži.

V samotných Pardubicích je pro koledníky připraveno zázemí v prostorách fary v Kostelní ulici ve dnech 6. – 9. ledna a 15. – 16. ledna. Tříkrálová sbírka na Pardubicku probíhá od 1. do 16. ledna a kdykoliv v této době se v pardubické Charitě těší na malé i velké koledníky, pro které jsou tradičně připraveny nejen kostýmy a občerstvení ale i malé dárky jako poděkování za pomoc. S jakýmikoliv dotazy se s důvěrou můžete obrátit na koordinátora Tříkrálové sbírky na Pardubicku Miloše Láška, 730 572 959, dobrovolnik@charitapardubice.cz.

Slavnostní zahájení sbírky online, Tříkrálové koncerty v kostelích i na internetu

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky na Pardubicku se již druhým rokem přesouvá z Pernštýnského náměstí do online prostoru. Poděkování ředitelky pardubické Charity Marie Hubálkové, několik slov primátora města Pardubic Martina Charváta a náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, kteří nad sbírkou tradičně převzali záštitu, spolu s požehnáním otce biskupa Josefa Kajneka můžete zhlédnout na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice 6. ledna či později ze záznamu.

Na Tříkrálový koncert Jakuba Kubína a Martina Berana se můžete vydat ve středu 5. ledna od 18 hodin do kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích.

V neděli 9. ledna od 16 hodin v pardubickém kostele sv. Bartoloměje na dalším Tříkrálovém koncertu vystoupí chrámový sbor a orchestr pod vedením profesora Jiřího Kuchválka. Oba koncerty bude pardubická Charita přenášet živě na svém YouTube kanálu, aby tak sváteční atmosféru zprostředkovala i lidem, kteří se do kostelů z různých důvodů nedostanou.

Tříkrálová sbírka pomáhá dlouhodobě

Obnovená tradice tříkrálového koledování podporuje charitní práci již od roku 2001 a v pardubické Charitě se vždy snaží, aby výnos ze sbírky pomáhal trvale. Rozvoj sociálních a zdravotních služeb by byl bez drobných i větších darů do tříkrálových pokladniček mnohem obtížnější. Tříkrálová sbírka například pomohla s rekonstrukcemi třech objektů, ve kterých dnes Oblastní charita Pardubice poskytuje ambulantní a pobytové odlehčovací služby, které slouží klientům i jejich rodinám v době, kdy si pečující sami potřebují odpočinout – odlehčit. Část sbírky vždy také podporuje provoz charitní domácí hospicové péče.

Pardubická Charita Tříkrálovou sbírku využívá také jako možnost seznamovat veřejnost s širokou nabídkou charitních zdravotních a sociálních služeb, protože podle slov své ředitelky Marie Hubálkové: „Vždy je lépe vědět a nepotřebovat, než později nevědět, kde hledat pomoc“. Vaše tříkrálové dary v roce 2022 podpoří paliativní ambulanci, mobilní hospic a rozšíření sociálních služeb Oblastní charity Pardubice.

Pokud se nebudete moci s koledníky potkat, podpořit záměry Tříkrálové sbírky můžete prostřednictvím sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích jejichž seznam najdete na webových stránkách pardubické Charity či přispět do online koledy na sbírkovém účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955020 (Oblastní charita Pardubice).

Děkujeme za Vaši štědrost a podporu.

Jan Lohynský