V krajském městě doposud chybělo zařízení, které by pomáhalo řešit problémy lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc. Od 1. ledna se však situace mění. SKP- CENTRUM, o.p.s. otevírá Krizové centrum Pardubice na sídlišti Dubina poblíž Intervenčního centra, které poskytuje své služby dlouhodobě. Pomoc v novém zařízení bude okamžitá díky týmu specializovaných pracovníků.

„V Pardubicích doposud chyběla krizová služba. Covidové období ukázalo, že je potřeba. Což nám potvrdili také pracovníci OSPODU, se kterými úzce spolupracujeme. Podporu pro zřízení máme také v dalších institucích. Například policie poskytuje při své práci bezprostřední psychickou podporu, ale ta jejich odjezdem od člověka zasaženého tragédií končí. Další okamžitou pomoc nyní nabízíme my,“ říká vedoucí Krizového centra Iva Bandžuchová.

Velmi důležité je, že pomoc lidem, kteří například ztratili blízkou osobu, zažili přírodní katastrofu je okamžitá. Krizové centrum Pardubice pomáhá lidem od 16 let věku nejen při osobním setkání, ale také po telefonu. Rychlé řešení může zachránit nejeden život, neboť čekací lhůty u psychologů a terapeutů jsou mnohdy i několik měsíců.

„Naším cílem je okamžitá pomoc a podpora těm, kteří se nacházejí v krizové situaci a jsou ohroženi na zdraví nebo dokonce na životě. Nabízíme jim zmírnění dopadů tíživé situace, vrácení psychického stavu před krizi a pomoci jim s návratem do běžného života. K tomu máme tým zkušených lidí, který se skládá z terapeuta, psychologa, krizového interventa, sociálního pracovníka a právníka,“ vysvětluje Iva Bandžuchová.

Nová služba vznikla díky podpoře města Pardubice, které nabídlo vhodné prostory na dubinském sídlišti v ulice Erno Košťála. Výhodou je tak snadná dostupnost autem i pomocí MHD. Finance na provoz poskytl Pardubický kraj, a tak je služba dostupná komukoliv. Převážně se bude jednat o obyvatele Pardubicka a Holicka. Další obdobná zařízení jsou na území Pardubického kraje v Chrudimi, Svitavách a Žamberku.

„Připraveni pomáhat budeme od začátku nového roku. Jak na osobních schůzkách, tak na telefonu na čísle 608 432 117. Další informace také zveřejníme v nejbližší době na stránkách www.skp-centrum.cz. V současnosti počítáme s desítkami lidí, ale podle potřeb můžeme pracovní dobu, která je k dispozici pět dní v týdnu, rozšiřovat,“ dodala vedoucí Krizového centra Pardubice.

Kolektiv SKP-CENTRUM