Výstava se zaměřuje na vývoj v Přelouči od tzv. sametové revoluce až po komunální volby 1990. Stručně popisuje Přelouč na konci 80. let 20. století a následně formou časové osy seznamuje diváka s vývojem v Přelouči od 17. listopadu 1989 až do 23. prosince 1990. Některé události dává do kontextu s děním v Praze a celé republice.

Návštěvník se tak například dozví, že první nespokojení občané se v Přelouči začali scházet zřejmě již od 18. listopadu v bytě správcové v Občanské záložně, na náměstí se však sešli až 22.11. a oficiálně poprvé 23.11. Následovala řada mítinků, které vyvrcholily 27. listopadu generální stávkou, kdy bylo plné náměstí lidí a údajně podle některých pamětníků přišlo víc lidí, než na prvomájovou manifestaci téhož roku. Poté se mítinky přemístily do interiérů Občanské záložny, Masarykova domu či Orlovny. Začalo komplikované jednání Občanského fóra s národním výborem.

Teprve koncem března 1990 přestali tvořit většinu vedení města zástupci komunistické strany. V červnových parlamentních i listopadových komunálních volbách pak vyhrálo Občanské fórum. Zásadní událostí léta 1990 bylo sejmutí a odstěhování tanku-pomníku z přeloučského náměstí, tento počin vyvolával tehdy velké diskuse.

Na výstavě je k vidění řada dokumentů (výzvy, zápisy z jednání, plakáty, dopisy) a také několik dosud nepublikovaných fotografií. Pochází ze sbírek přeloučského muzea, Státního okresního archivu Pardubice a archivu sboru J. B. Foerster Přelouč. Některé z těchto materiálů dodali občané města. Za vyvolání barevných diapozitivů z prosince 1989 děkujeme fotografovi Východočeského muzea v Pardubicích panu Luďkovi Vojtěchovskému.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, Kulturní a informační centrum města Přelouče