"Děti touží poznat, jak funguje svět. Učíme je nejen, jak psát, počítat nebo zdravě komunikovat, ale navíc podporujeme individuální přístup k řešení otázek s ohledem na jejich specifické nadání. Tím totiž disponuje každé dítě a jsem přesvědčena, že škola by měla umět objevit a rozvinout to nejlepší, co v nich je," vysvětluje ředitelka školy Markéta Hujerová.

Lucie Nermuťová