Také Oblastní charita Pardubice musí nemalou část finančních prostředků investovat do ochranných pomůcek. V posledním roce jsou proto vděční za darované pomůcky a podporu jednotlivců i organizací. Terénní pracovníci zajišťující nezbytnou zdravotní péči a pečovatelské služby klientům v domácnostech nejsou totiž, dle názoru charity, skupinou, která má zvýšenou podporu a ochranu státu. Nároky na ochranné pomůcky a jejich kvalitu se přitom vzhledem k postupující epidemii zvyšují, stejně jako počet návštěv u rizikových klientů, kteří jsou covid pozitivní či v karanténě. „Nezřídka naše pracovnice poskytují péči nejen v respirátorech, ale i v jednorázových overalech a spotřeba ochranných pomůcek je značná. Proto nás velice potěšila návštěva poslance Marka Výborného, Radima Jirouta a Pavla Svobody z koalice Spolu, kteří se rozhodli prostředky, které by jinak použili v předvolební kampani, investovat do nákupu kvalitních českých respirátorů,“ řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. „Darované respirátory ochrání nejen naše zdravotní sestry a pečovatelky ale v konkrétních případech i naše klienty, kteří nemají možnost si ochranné pomůcky sami pořídit,“ dodala.

Pardubická charita poskytuje širokou paletu služeb v sociální a zdravotní oblasti. Vedle domácí zdravotní péče a pečovatelské služby je to domácí hospicová péče, osobní asistence, ambulantní, pobytové a terénní odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstouny, půjčovna kompenzačních pomůcek, sklad potravinové pomoci, sociální šatník a sklad nábytku. Pardubická charita zajišťuje dále dopravu a doprovod osob se zdravotním omezením, technickou pomoc v domácnostech klientů, koordinuje práci dobrovolníků, kteří jsou společníky osamělých seniorů či doučují děti ze sociálně znevýhodněných prostředí. V poslední době Oblastní charita Pardubice rozšířila své služby o Ambulanci paliativní medicíny a o krizové lůžko okamžitého přijetí pro osoby, jejichž blízcí se o ně například z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu nemohou po přechodnou dobu starat.

Probíhající epidemiologická krize se negativně podepsala nejen na provozu dvou charitních rodinných center a omezila vzdělávání seniorů a žen po rodičovské dovolené. Vzhledem k nařízením pardubická charita musela omezit či zcela zrušit většinu svých benefičních akcí, které jí pomáhají spolufinancovat a rozšiřovat služby. Přesto s nadějí hledí do budoucna a podle slov své ředitelky „pokračují ve své práci, jen úsměv pro klienty je schovaný za respirátorem“.


Jan Lohynský