Military klub Ostřešany zve v termínu od 2. do 6. července veřejnost na prohlídku pozorovacího objektu Československé lidové armády z 60. let na úpatí mikulovického kopce (v lokalitě za kostelem) v Mikulovicích. V rámci cca hodinové prohlídky bude veřejnost seznámena s historií ČSLA a civilní obrany. Dozví se informace o zbraních hromadného ničení a ochraně proti nim. A také obdrží informace o prvoplánových jaderných útocích na město Pardubice.

Objekt je vybaven dobovými prostředky. Posádku železobetonové monolitické stavby o síle stěn 25 cm tvořili tři lidé (velitel, pozorovatel a radista). V případě konfliktu byla posádka doplněna pěti vojáky, kteří objekt bránili zvenku. Z pozorovací místnosti bylo možné šesti průzory sledovat situaci nad letištěm a celými Pardubicemi a okolím.

Leoš Beran