Sníh na horách pomalu odtává a zvednutá hladina řeky dorazila do Pardubic. Jinak klidně líná řeka ve městě nevzbuzuje žádnou pozornost. Svědčí o tom i to, že žádný z "pozorovatelů" z řad obyvatel města nestál na břehu a nekomentoval. Ale i takový malý nestandard stojí za zaznamenání. Doufáme, že situace se během jara nezhorší.

Jaroslav Černý