V sobotu po obědě jsme si s rodinou vyšli na procházku do centra města. Před vstupem na třídu Míru nás zastavil nezvyklý rachot. Raději jsme čekali, co se bude dít. Mohli jsme tak neplánovaně spatřit průvod odpůrců vládních opatření a očkování, kteří mířili na Pernštýnské náměstí.

Dav skandoval: ,,Pojďte s náma." No, nešli jsme, mezi stovky lidí bez roušek se úplně nehrneme.

čtenářka z Pardubic