Pardubické pracoviště Národního památkového ústavu zajistilo v sobotu pro návštěvníky třech kulturních památek komentované prohlídky. První proběhla v zámeckém parku Choltice na Pardubicku, kde se akce konala poprvé a setkala se s velkým zájmem místních obyvatel i dalších zájemců o tématiku historických zahrad. V rámci prohlídky měli návštěvníci možnost seznámit se s vývojem zdejšího zámeckého areálu, a to od barokní formální zahrady na nádvoří a před jižním průčelím (včetně vstupu do unikátní sally tereny), až po současnou podobu ve stylu anglického krajinářství.

Někteří návštěvníci této prohlídky putovali na další komentovanou procházku v Chrasti u Chrudimi, zajištěnou též specialistou na památky zahradního umění. Zde se po slavnostním otevření nově zrekonstruovaných schodů v zámecké zahradě seznámili s dílem zahradního architekta Františka Thomayera, ale i historickým vývojem od baroka až po secesní úpravu z počátku 20. století. Účastníci akce se dále dozvěděli o jednotlivých zahradních prvcích jako je například fíkovna, krupna, kobercová výsadba letniček, ale i o vzácných dřevinách. Děti ocenily možnost vytvořit si 3D model chrasteckého zámeckého parku za pomoci lektorky z Národního památkového ústavu.

Největší návštěvnost zaznamenal zámecký park v Brandýse nad Orlicí, který byl letos poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti. Celodenní program s bohatým občerstvením zde připravili noví majitelé zámku a NPÚ uspořádalo komentovanou prohlídku s workshopem pro děti. Na procházku původně krajinářským parkem se vydalo cca 150 zájemců a více jak dvě desítky malých návštěvníků si zde užilo dětský doprovodný program.

Jana Řehounková, NPÚ