Den válečných veteránů je připomínka nejen těch, kteří v první a druhé světové válce bojovali nebo zahynuli, ale připomíná i hrdinství současných válečných veteránů. Povinností nás všech je tento odkaz udržovat a předávat mladší generaci.

Krajské vojenské velitelství Pardubice ve spolupráci s vojáky ze 14. pluku logistické podpory v pátek 11. listopadu 2022 zorganizovalo pietní vzpomínku, která se uskutečnila v 11 hodin na Městském hřbitově v Pardubicích u památníku „Hrob v dáli“. Zde zástupci státní správy a samosprávy, zástupci vojenských útvarů a zařízení, novodobí váleční veteráni, zástupci Československé obce legionářské a další přítomní uctili památku válečných hrdinů položením květinových darů k památníku.

Primátor města Pardubice Jan Nadrchal ve svém projevu připomněl smysl tohoto vzpomínkového dne a současně zdůraznil, že Den válečných veteránů je příležitostí, kdy si znovu můžeme připomenout pravý význam slov jako je odvaha, vlastenectví, statečnost. Tyto slova jsou poselstvím všech válečných veteránů, kteří kdy bojovali za naši svobodu a budoucnost.

Jeho slova potvrdil i ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník gšt. Petr Holý, který tuto vzpomínku doplnil slovy: „Před sto čtyřmi lety podepsaly válčící strany dohodu o příměří, která znamenala konec 1. světové války. 11. listopad byl vybrán symbolicky, neboť k podpisu dohody došlo tohoto dne roku 1918 v 11 hodin ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne. O rok později, během oslav prvního výročí ukončení Velké války se u Britů zrodila tradice Dne vzpomínek, při které jsou připomínány válečné oběti. Na počest padlých si tento den každoročně připomínají lidé po celém světě. Každá země má svoji specifickou podobu, název a tradice spojené s tímto památným dnem. Základní cíl je však podobný – uctít památku všech válečných veteránů a obětí válečných konfliktů“.

Současně při této příležitosti uctili pietní vzpomínku zástupci Správy letiště Pardubice u památníku letců na Dukelském náměstí v Pardubicích.

V tomto období přichází opět tradice nošení červených květů vlčího máku. Při příležitosti Dne válečných veteránů přispívají i příslušníci Krajského vojenského velitelství Pardubice dobrovolným finančním příspěvkem do veřejné sbírky v rámci podpory činnosti Vojenského fondu solidarity. K této sbírce se v rámci říjnového cvičení Safeguard připojili také vojáci pěší roty Krajského vojenského velitelství Pardubice praporečníka Karla Bezdíčka. Dobrovolným finančním příspěvkem tak pomáhají vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se dostali do tíživé životní situace. Fond podporuje také vojáky v aktivní záloze. Vojáci této teritoriální jednotky svoje gesto jednotně podpořili slovy, že do tíživé životní situace se může dostat každý z nás. Za jejich vstřícné gesto byli odměněni květem vlčího máku.

Tereza Kembická