Díky projektu Přípravy občanů k obraně státu si v polovině letošního března mohli žáci Masarykovy základní školy z Klášterce nad Orlicí prakticky vyzkoušet základy chování v krizových situacích. Děti si tak zopakovaly nejen základní informace o složkách a fungování Integrovaného záchranného systému, ale procvičily si i poskytování první pomoci nebo nasazování ochranných masek a ochranných obleků. Zároveň se blíže seznámily se základy sebeobrany, působením vojáků v zahraničních operacích a prohlédly si vojenskou techniku a výstroj vojenské hasičské jednotky Týniště nad Orlicí.

Díky podpoře vojáků z vojenské hasičské jednotky si děti mohly prohlédnout zásahový a velitelský vůz včetně vybavení jednotky jako je zásahový a protichemický oblek, oblek proti sálavému teplu, dýchací přístroj, transportní nosítka a motorové speciální pily. Vojáci žákům vysvětlovali, k čemu vojenští hasiči slouží a jaká je náplň jejich práce. „Po ohlášení požáru vyjíždíme ze stanice do 2 minut od vyhlášení požárního poplachu, v kteroukoliv denní nebo noční hodinu. Plníme náročné úkoly, což vyžaduje maximální odbornou a fyzickou připravenost, pohotovost a spolehlivost. Našimi základními úkoly jsou zejména záchrana osob, majetku a zvířat, likvidace požáru a pomocné a likvidační práce při haváriích a živelných pohromách“, podpořil praktickou ukázku slovy prap. Švanda.

Na jiném stanovišti si děti otestovaly, jak ošetřit krvácení, jak poskytnout první pomoc při zástavě srdce a další život zachraňující úkony. Také se naučily, jak se chovat v případě úniku nebezpečných chemických látek a díky jejich soutěživosti si na čas vyzkoušely obléknout prostředky individuální ochrany.

Ilustrační fotografie.
Vědci z Pardubic představili látku, která zrychluje lyže. Testují ji biatlonisté

Atraktivním blokem byla mířená střelba na cíl z airsoftových zbraní představující skutečné vojenské útočné pušky. Dětem byla představena jak teoreticky, tak prakticky manipulace a práce se zbraní za dodržování veškerých bezpečnostních pokynů.

„Mladí lidé by měli znát roli armády v bezpečnostním systému státu a její vztah k Integrovanému záchrannému systému. Vědět, proč jsme členem Severoatlantické aliance a co to znamená kolektivní bezpečnost. To je náš hlavní cíl této aktivity,“ doplnila k projektovému dni kpt. Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Základy sebeobrany a vzájemné pomoci je také součástí přípravy občanů k obraně státu. Ukázka je pro žáky postavena formou edukace prostřednictvím vojenských instruktorů ze 141. zásobovacího praporu. Smyslem této ukázky je naučit děti správě reagovat na různé nenadálé situace, včas odhalit nebezpečí a ubránit se tak případnému útoku „překvap a uteč“. Dalším neméně důležitým aspektem v případě nebezpečí teenagerů jsou drogy do pití bez vědomí oběti. I tato problematika, jak se ubránit takovému činu, zazněla z úst instruktorů.

Pardubice chtějí lákat cizince i letecké společnosti.
Pardubice chtějí lákat cizince i letecké společnosti. Mají plán na nový hotel

„Jsem ráda, že díky podpoře Krajského vojenského velitelství Pardubice připravili vojáci dětem zajímavý den. I přestože se vybraní žáci účastní každoroční zářiové vojenské branně-vědomostní soutěže Memoriálu Arnošta Hrada v Králíkách, je tento projekt pro nás oživením výuky, protože se ho může zúčastnit celá škola, a to včetně učitelů. Dostaneme se tak k záležitostem, které nejsou naší běžnou rutinou. Všichni jsme si z této akce odnesli cenné rady, které mohou zachránit náš život nebo život našim blízkým. A když takové aktivity přednáší a ukazuje voják v uniformě, má to určitě jinou váhu, než když by se o to pokusil někdo z pedagogů,“ ohodnotila projektový den učitelka školy.

Tereza Kembická, Krajské vojenské velitelství Pardubice