„Ve městě jsme pomáhali při přívalech vody z vydatného deště, kdy bylo zatopeno množství sklepů. K dalším událostem patřilo vyhledávání ztracené osoby. Další pomocí kromě zásahové činnosti bylo zabezpečení novoročního ohňostroje na holickém náměstí, několikrát jsme provedli ukázky vyprošťování osob z havarovaných vozidel a způsob likvidace a hašení požárů. Bodovali jsme na krajské soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel a celkově obsadili druhé medailové místo,“ připomněl velitel jednotky Zdeněk Meliš.

Členové jednotky absolvují každoročně náročný výcvik a odborná školení. Na své si přišli „pilaři“, což jsou odbornosti obsluh motorových pil. Provedli ostrý výcvik v lese a při kácení stromů v parku, v okolí stadionu, odstraňovali spadlé větve a vyvrácené stromy po silném větru. Jarní praktické cvičení holického okrsku v Chotči bylo zaměřeno na zkoušku čerpací techniky, hašení nebezpečných hořlavých látek s hasicími přístroji a na zásady první pomoci. Při druhém cvičení v Horních Ředicích proběhla dálková doprava vody a zkouška osvětlovací techniky. „Pomohli jsme zabezpečit soutěž v požárním útoku v Poběžovicích, podílíme se na každoročním memoriálu Jiřího Kerouše na holickém náměstí, společně s hasiči Horních Ředic se ujali netradičního úkolu při doplňování vody parní lokomotivy při oslavách založení železnice v Holicích,“ sdělil velitel.

Vychovávají si nástupceZdroj: Archiv SDH Holice

Velice dobrých výsledků dosahuje soutěžní družstvo žen. Vloni hasičky absolvovaly šest soutěží v požárním útoku, nejlépe si vedly ve Slepoticích, kde se radovaly z prvenství, druhé a třetí místo jim patřilo ve Svinčanech a Srchu, čtvrté místo obsadily ve Stéblové, páté v Rokytně a deváté na domácí soutěži v Holicích.

Historie počátků práce s mladými hasiči sahá do roku 1952. Ihned následující rok oddíl startoval na celostátní soutěži, poté si zopakoval start v roce 1955 v Brně kde dokonce suverénně zvítězil. Úspěšné výsledky pokračovaly např. v roce 1968, kdy se mládež stala vítězem okresní soutěže, v roce 1969 stanuli mládežníci na zlaté příčce celostátního kola v Krasnici, o dva roky později si vítězné tažení zopakovali. Za skvělými výkony tehdy stál Jan Jedlička, který se výchově mladých hasičů obětavě věnoval. Další vedoucí z osmdesátých let Bohumila Hofmanová a Milan Horák dovedli oddíl, který nesl název Skupina Dr. Emila Holuba k titulu nejlepšího družstva okresního kola hry Plamen ročníku 1984. „ Změna společenských poměrů přinesla útlum, v roce 1992 již oddíl přestal neexistovat. Obnovili jsme jej až před třinácti lety díky dlouholetému starostovi sboru Jiřímu Keroušovi. Snažíme se vedoucím v jejich náročné práci pomáhat. Věříme, že z mladých hasičů jednou budou platní členové sboru a jednotky,“ dodal Zdeněk Meliš.

Věra Nutilová