28. října. V tento den sváteční, státem tak označený, kdy na jeho konci jsou vyznamenáni naši spoluobčané hlavou státu, se na výlovu místního rybníka v Lázni Bohdanči sešli snad všichni obyvatelé města s hojnou podporou návštěvníků z okolí. Začátek byl avizován na sedmou hodinu ranní. No, v tu dobu jsem tam byl jenom já a hlídač rybníka.

Zdroj: Jaroslav Černý

V půl osmé se začali scházet lidé a před osmou se spustil déšt. A dojelo "příruční" občerstvení, které se brzo stalo vyhledávaným objektem. Prodejní stánky rybích pochoutek byly nainstalovány den předem. Po hrázi rybníka jsem došel na "rybí plac". Tam se budou prodávat teplem upravené ryby. Cestou jsem míjel prázdné instalované kádě s vodou. Tam se budou prodávat ulovené ryby. Zatím výlov ještě nenastal.

Když jsem přišel zpět do centra dění, rybáři pomocí klacků se snažili dostat všechny ryby nad nastražené sítě. Trik výlovu spočívá v tom, že již dříve byly po dně položeny sítě a jejich okraje zvednuty nad úroveň stále se odpouštějící vody. Jistěže, jedna strana byla ponechána pod vodou na zemi a tou byly ryby vháněny do sítí.

Zdroj: Jaroslav Černý

Rybáři vyzbrojeni klacky mlátili do vody, aby ryby vyděsili a ty se snažily dostat z jejich dosahu. A tak vpluly do sítě. Pak se konec sítě od země zvedl a… ryby byly chyceny. Nejsem odborník, ale zdálo se mi, že letošní výlov v porovnání s loňským byl menší.

Ale nejsem odborník a výtěžnost rybníka zajímala rybáře. My laici jsme měli radost, že výlov probíhal stejně tradičně jako loni, že se nikdo neutopil, že se nevylovil žádný vodník či vodnice a že děti s kyblíčkem v ruce (za asistence rodičů) si odlovily plevelnou rybu a měly z výlovu potěšení. Za rok se sem znovu vrátí. Stejně jako dospěláci, kteří si svoje úlovky zaznamenali na svých mobilech.

Bohdanečský rybník má rozlohu přes 150 hektarů, je největším rybníkem v Pardubickém kraji a byl založen před více než pěti sty lety jako součást pernštejnské rybniční soustavy.