Návštěvnost byla 1 237 platících, což je stejné jako v loňském roce a s ohledem na nákazový stav to je úspěch. Dětí do 15 let měly vstup zdarma a přišlo jich 515 - každé dítě místo vstupenky dostalo balený bonbon.

V pátek výstavu navštívili žáci ZŠ Choltice, Praktické školy z Heřmanova Městce a klienti Centra denních služeb z Choltic, celkem 332 dětí včetně doprovodu. Na čestné vstupenky přišlo 63 návštěvníků. Výstavu celkem navštívilo 2 147 návštěvníků, což je z hlediska prezentace chovatelství a zahrádkářství velký úspěch.

Po loňské výstavě byla zahájena " Rekonstrukce chovatelského střediska ve Svinčanech" a letos na jaře byla akce dokončena. Byla postavena nová místnost-učebna, bezbariérový vstup do budovy, sociální zařízení pro vozíčkáře a celkově opraveny stávající vnitřní prostory. Tato akce byla částečně hrazena z dotace a provedena dodavatelsky.

Svépomoci jsme provedli modernizaci kuchyňky a společenské místnosti - jídelny. V letošním roce si připomínáme 50 let organizovaného chovatelství ve Svinčanech a k tomuto výročí jsme vydali menší almanach a směřovali i náplň výstavy.

Josef Blažek, předseda ZO ČSCH Svinčany