Oblastní charita Pardubice ze srdce děkuje protagonistům i návštěvníkům benefičního koncertu v chrámu Československé církve evangelické v Hronovické ulici v Pardubicích. Zazněly české i zahraniční adventní a vánoční písně v podání Ondřeje Pavláka Zahaluka, Adély Krátké (Adela Ide), Rosi Krátké a Dětského sboru Rosa ze ZŠ Josefa Ressla a několik klavírních skladeb v podání Lukáše Zahaluka. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 13 535 Kč podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice.

Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity ve svém poděkování uvedla: „Jsem moc ráda, že po kovidové pauze, kdy jsme museli překládat či úplně rušit mnoho benefičních akcí, můžeme s pomocí umělců, kteří pro nás koncert pořádají již podruhé za sebou, upozornit na existenci služby domácího hospice a získat tak prostředky na její provoz.“

Domácí hospic pardubická Charita poskytuje pomoc v domácnostech pacientů prostřednictvím multidisciplinárních týmů středisek v Holicích a Pardubicích. Pacientům v terminálních stadiích nemoci a jejich blízkým jsou k dispozici odborní lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální a další pracovníci Charity, duchovní. Péče je poskytována zdarma a k dispozici jsou i další charitní služby – půjčovna kompenzačních pomůcek, pečovatelská služba, terénní a pobytové odlehčovací služby a Ambulance paliativní medicíny. Statistiky uvádějí, že více než osmdesát procent z nás si přeje zemřít doma v kruhu nejbližších. 

Jan Lohynský

Záznam z koncertu 

| Video: Youtube

Domácí hospicovou péči podpoří i Tříkrálová sbírka