Pro dokument Českého rozhlasu pátráme po potomcích dívek, které pracovaly počátkem roku 1945 na pardubickém vlakovém nádraží. Pomohly tenkrát chlapci z transportu smrti. Možná právě díky nim přežil.

Byl chladný lednový den, pár měsíců do konce II. světové války. Na nádraží v Pardubicích tehdy zastavil vlak s nákladem, který všechny přihlížející šokoval. „Věřte, že tak, jak byly Pardubice tehdy vzrušeny transporty, v nichž ubozí, téměř nazí, hladoví lidé stáli v mrazech namačkáni na otevřených vozech a nikdo se k nim nesměl přiblížit s kouskem suchého chleba, tak nebudou vzrušeny nikdy,“ popisuje jedna z tehdejších svědkyň události. Transport smrti převážel vězně z Osvětimi a se svým názvem si nic nezadal. Cesta za ním i jeho nejbližší okolí bylo poseté mrtvými.

Na nádraží se nicméně našli mnozí, kteří vězňům i přes hrozbu tvrdého trestu poskytli jídlo. Patřily mezi ně i dívky z místní stravovny ČSD. Jedna z nich se jmenovala Eva Vojtěchová. Narodila se v roce 1925 a roku 1948 se provdala za Karla Kafku. Tehdy stopa mizí. Třeba se podaří najít její potomky touto cestou. S informacemi, prosím, pište na adresu nada.revilakova@rozhlas.cz.

Naďa Reviláková