Dobročinný spolek Svépomoc v Dolní Rovni funguje úctyhodných 90 let.

Dne 30. 6. 1935 se v hostinci U Konvalinů konala Valná hromada podpůrného spolku Svépomoc. O jeho založení se zasloužili především trafikant pan Václav Komárek a Jan Fidrhel. V roce 1935 byla krize, nezaměstnanost, řada rodin trpěla bídou a nouzí. Nebylo výjimkou, že v případě úmrtí některého člena rodiny nebylo na rakev, na důstojné rozloučení se zesnulým. Proto vznikla myšlenka založit spolek a jeden druhému přispět alespoň malou částkou na pohřeb.

Zmíněný rok 1935 je oficiálním rokem vzniku tohoto spolku, kdy Zemský úřad v Praze vyhověl žádosti o povolení činnosti. Nebylo to jednoduché, v té době údajně žádný jiný obdobný spolek neexistoval. Avšak neoficiální založení proběhlo již o dva roky dříve, tudíž před zmíněnými devadesáti roky. Sousedé se domlouvali, sháněli se budoucí zájemci a členové, probíhaly potřebné administrativní přípravy. Takže v letošním roce je to již 90 let od prvopočátku vzniku spolku, oficiální kulatiny budou za dva roky.

Na první Valné hromadě, které se zúčastnilo 100 členů, byl prvním předsedou zvolen pan František Novák. Na následné Valné hromadě, která se konala dne 9. 2. 1936, ho vystřídal trafikant, pan Václav Komárek, který v čele stál až do roku 1957. Jeho nástupcem se stal pošťák Josef Novák, a to až do roku 1970. V té době evidoval spolek celkem 490 členů.

V letech 1970 – 1981 byl předsedou opravář kol pan Jan Fidrhel. Po něm byl do roku 2009 předsedou zahradník, pan Jaromír Habětínek. Po něm žezlo předsedy dobročinného spolku převzal mistr zednický, pan Karel Shejbal, přezdívaný též „Masňák“, který tuto funkci vykonává dodnes.

Současnost spolku

Dne 16. 4. 2023 se v restauraci Josefa Honzů U kostela v Horní Rovni konala výroční schůze. Když už jsem jel kolem a měl foťák, kousek papíru a tužku, i pro vás jsem tam v rámci krátkého zastavení něco zaznamenal. Čestným hostem na „výročce“ byl mimo jiné starosta Dolní Rovně ing. Miloš Horák.

Spolek aktuálně eviduje 466 členů, příspěvky se odvíjejí od toho, že při úmrtí každého člena uhradí každý symbolických 5 Kč a jednou za rok 10 Kč na poštovné. Nový člen do spolku může vstoupit maximálně do svých 55 let.

Pro výplatu příspěvku pozůstalým je dlouhá léta platná tabulka, dle které se sazba odvíjí od let členství. Například do 5 let je to částka 600 Kč, maximální za členství přes 20 let ve výši 2400 Kč.

Jednatelkou je paní Petra Schmeiserová, výběrčími příspěvku paní Lenka Shejbalová, Jana Shejbalová a Marie Ročková, pokladní pak Lenka Šándorová a předsedkyní revizní komise paní Iva Jiroušková. Z vybraných finančních prostředků se nehradí žádné jiné akce. Členy spolku jsou nejen občané z Komárova, Dolní a Horní Rovně a Litětin, ale i Dašic, Platenic, Ředic, Ostřetína či Horního Jelení ap.

Co říci závěrem? Spolek existuje a funguje úctyhodnou dobu, přežil různé společenské i politické změny, ekonomické změny, přesto je nedílnou součástí života v naší obci. Člověk může všem členům popřát hlavně pevné zdraví a pro přežití dalších spolkových let hlavně další zájemce, kteří budou ochotni rozšířit členskou základnu.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům