Dne 10. ledna 2021 by se 90 let dožil Zdeněk Veselík – velký pardubický patriot, kronikář a spoluzakladatel pardubického nohejbalu. Přes 50 let vedl kroniky o sportovním a kulturním životě v Pardubicích. Sestavil více než 26 kronik a organizoval také srazy bývalých sportovců, kteří prošli pardubickými kluby.

V roce 2016 obdržel za svou práci medaili města Pardubic. Pan Veselík nás opustil 18. května 2020.

Rodina